🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bánhegyi
következő 🡲

Bánhegyi (1920-ig Berger) Jób József, OSB (Sövényháza, Győr vm., 1897. márc. 25.-Győr, 1979. júl. 18.): tanár, irodalomtörténész. - A győri bencés gimn-ban éretts., 1914. VIII. 6: lépett a r-be, a teol-t Pannonhalmán végezte, 1921. VI. 29: pappá szent. 1922: Bpen drált. 1921-22: a pápai gimn., 1922-45: a pannonhalmi főisk. tanára, közben 1938-50: győri házfőn. 1945: a győri gimn. tanára, 1950: levtáros Pannonhalmán, 1952-66: tanár Győrött, majd Pannonhalmán élt nyugalomban. 1939: a SZIA III. o-a tagjává választotta; alelnöke volt a győri Kisfaludy Irod. Körnek, meghívott tagja az MTA irodtört. biz-nak. - M: A m. irod. tört. 1-2. köt. Bp., 1929-30. (Szt István kv-ek 73-74.) - Nem vagy már kislány! A mai m. leány életútja. Komárom, 1932. - Kaffka Margit. Pannonhalma, 1932. - Harsányi Lajos költ-e. Uo., 1934. (A Pannonhalmi Szle kvtára 9.) - A m. nőírók. Uo., 1936. (uaz 17.) - P. Gulácsy Irén regényei. Uo., 1937. (uaz 21.) - Harsányi Lajos vál. költ-ei. Összeáll. Bp., 1935. - Tagja volt a Pannonhalmi Szle szerk-biz-ának. Álneve: Sövényházy Béla (Vas vm., 1921)., Betűjegye: b. j. (Dunántúli Nép) T.E.

PanRt VI/B:1133. - KL I:152. - SZIA tagajánl. 1939:13. - Schermann 1940:120. - Gulyás II:231. - PGF Évkv. 1942:244. - Gulyás 1956:521. - Szolg. 1980. 48:95.


Bánhegyi Béla (Kissáros, Sáros vm., 1889. febr. 7.–Jászfelsőszentgyörgy, 1959. dec. 19.): hittanár. – Az eperjesi kir. kath. főgimn. 1907: éretts., a teol. Egerben végezte, 1911. VI. 27: pappá szent. Mátraballán, 1912: Diósgyőrött kp., 1913: betegszabadságon, 1914: Erken, Jászárokszálláson, 1916: Kerecsenden kp., hittanári okl. szerzett. 1917: Jászapátiban, 1922: Miskolcon, 1924: Gyöngyösön, 1928: Nyíregyházán gimn. hittanár. 1929: Tiszapalkonyán, 1936: Jászfelsőszentgyörgyön plnos. – Az Országos Pázmány írod. Egyesület rendes tagja. – Írásai: Egri Egyhm. Közlöny (1916:110. Alakítsunk „veterán” egyesületeket ...; 1917:21. Gondolatok a prédikálás körül; 54. A „Két dolog”-hoz; 1918:126. Néhány apró gyöngy egy m. rokkant leveléből; 144. Gondolatok a mai korjelenségek és teendőink körül; 1920:85. Bérmálás Besenyőtelken; 1924:89. Lehet-e szabad-e papi pályára indulókat nevelni? 1925:93. A szegény tanulók igényes ellátása; 126. Amiről nem beszélnek a római prospektusok; 159. Róma- és az örök csoda; 1926:75. A szegény tanulók ingyenes ellátása; 1926:140. Levél a szerk-höz [A diáktp. új orgonája], 1936:7. „Az Úr katonái”; 1936:96. Fontosabb szempontok az új tanmenetek készítésénél; 1942:35. Egy regény margójára, Somogyváry Gyula. Pirossapkás kislány), vidéki és főv. egyh. lapokban olykor álneveken is. – M: Fogoly magyarok csillagai. Eger, 1917. (Egri népkvtár, 14.) – A Miskolci Katholikus Egyházi Tudósító 1923. I. 1. – 1924. VIII. 15: fel. szerk. 88

Németh Jenő: Mo. újjáépítése, a m. nemz. aranykve. 1. r. Bp., 1927: 48. (Arck.) – Gulyás II:229. – Pilinyi 1943:183. – Schem. Agr. 1945:186. – Tóth 1947:34. – Borsod-Abaúj-Zemplén m. sajtóbibl. 1964:269. (255.) – Puskás 1979:171. – Viczián 1995:178 (1243.) – Diós 1999:11. (544.)

Bánhegyi Béla Miksa, OSB (Zalaapáti, Zala vm., 1928. nov. 7.–Mátraszentimre, Bagolyirtás, 2009. jún. 25.): tanár, könyvtárigazgató. – A keszthelyi Prem. Gimn-ban éretts. 1947. VIII. 6: belépett a bencés rendbe. A teol-t a pannonhalmi Szt. Gellért Hittud. Főisk-n végezte, közben 1949. V. 26: egysz., 1951. IX. 8: ünn. fog. tett. 1952. VI. 27: sztelték pappá. – A szerzetesrendek feloszlatása miatt 1952–58: kántor Csehimindszenten. 1958: az ELTE BTK lat.-ném. szakos hallg., 1963: kapott diplomát. A győri gimn. tanára és diákotthoni nevelője. – Pannonhalmán 1966: kvtáros és a gimn. irodavezetője, 1968: tanár és diákotthoni nev., 1969: h. ig. is, 1973: a gim. és a diákothon ig-ja. – 1977: Győrött gimn. tanár. – 1980–2009: Pannonhalmán gimn. tanár és konventmisés szónok. 1988: a Főapátsági Könyvtár ig-ja, és a Szt Gellért Hittud. Főisk. tanára. 1994-2000: az Egyházi Könyvtárak Egyesülése elnöke. Pannonhalmán temették. Á.I.

A közösség asztala. A pannonhalmi apátság barokk ebédlője. Pannonhalma, 1993. – Esztergom Évlapjai-Annales Strigoniensis. Esztergom, 1994. (Egy magyar kolostori könyvtár a reformkorban.) – Kétszáz éves az Egri Főegyházmegyei Könyvtár 1793-1993. Eger, 1995. (Az egyházi könyvtárak evangelizációs jövője.) - Magyar Egyháztört. Vázlatok. 1996. 1–2. (Bencés könyvkultúra a középkorban.) –. Könyv és Könyvtár. XIX., 1997. (A pannonhalmi Főapátsági Könyvtár.)