🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bánáss
következő 🡲

Bánáss László, nemes (Pozsony, Pozsony vm., 1888. okt. 14.-Bp., 1949. ápr. 20.): megyéspüspök. - Bpen a piar. gimn-ban éretts. A teol-t Innsbruckban végezte, Rómában egyhjogot, Münchenben zenét tanult. 1912. VIII. 27: Nagyváradon pappá szent., majd Rómában elvégezte a diplomáciai főisk-t. Táb. lelkész, a háború után kp., majd Nagyváradon az orsolyita tanítónőképző ig-ja, egyhm. zeneig., 1926: szegyh. karnagy. 1942: Nagyszalonta, VII. 12: Debrecen plnosa és nagyváradi kisprép. 1945. VIII. 16: Veszprém ap. korm-ja, 1946. IX. 4: veszprémi mpp. Debrecenben XI. 30: pp-ké szent. - ~ létesítette 1948: Nagykanizsán a Szt Imre és Veszprémben a Világ Királynője pléb-t. A csökölyi esp. ker-et csököly-hedrehelyi és barcs-kálmáncsai, a pápait pápa-városi, pápa-vidéki és csóti ker-re osztotta. Új egyh. beosztást adott Somogynak, a szegyh., zalai és pápai főespségek ker-einek, így az esp. ker-ek száma 52 lett. - Tagja volt az Erdélyi Lapok, majd a Magyar Lapok kiadói ig-ságának, melyekbe főként zenei tárgyú cikkeket írt. Partitúrája: Festklänge z. Jubelfeier d. Innsbrucker Theologischen Konviktes 1858-1908 von Ladislaus E. von Bánáss op. 9. - Utóda Veszprémben 1949. VI. 10: Badalik Bertalan Sándor. 88

Gellért-Madarász 1932:40. - M. társad. lex. 1932:40. - Gulyás II:196. - Pilinyi 1943:166. - Schem. Vesp. 1946:5. - MÉL III:41. - Saád Béla: Tíz arckép. Bp., 1983:5. Arck. - Pfeiffer kz. 10.