🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bády
következő 🡲

Bády Ferenc (Nagycétény, Nyitra vm., 1912. júl. 21.-Bp., 1984. júl. 19.): prelátus, protonotárius kanonok. - A teol-t Esztergomban végezte, ahol 1936. VI. 21: pappá szent., s 1936-40: az Orsz. Közp. Kat. Legényegylet pref-a és az Orsz. AC ifj. titkára. Kánonjogból drált. 1938: a bpi Euch. Világkongressz-t megelőzően a leventéknek tartott lelkigyakorlatokon elítélte a háborút, ezért a Honvédelmi Min. kérésére egyh. hatósága beszédtilalommal büntette. 1938 végén részt vett Kölnben a Legényegyleti Világkongressz-on. A nácik letartóztatták, és No. mielőbbi elhagyására késztették. 1940: Bp-Zuglóban, 1942: Bp-Ferencvárosban kp. 1944: mint Bakáts téri kp. a svéd követségről és a vat. nunciatúráról sok zsidónak szerzett menlevelet, és lakásán is menedéket adott. A nyilasok elfogták, de elmenekült, s a letartóztatás elől bujkálni kényszerült. 1947-50: az Orsz. Közp. Kat. Legényegylet elnöke, az Orsz. AC főtitkára, 1950: a Szt Erzsébet Karitász Közp. ig-ja. 1951: óbudai plnos és apát; az ekkor alapított →Ecclesia Szövetkezet elnöke. 1956-57: az esztergomi Hittud. Főisk. rektora. 1957: Bp-újlaki plnos. 1977. III. 5: knk. 1978: esp. 1982: budai főesp. és a pasztorális biz. elnöke. 1983: érs. helyn. Az Orsz. Béketanács Kat. Biz-ának bpi alelnöke. - Írásai főleg a Kat. Szóban. - M: Pax vobis. Imakv. Bp., 1952. - Az örök ádvent felé. Uo., 1984. H.V.K.

Schem. Strig. 1938:159; 1982:337. - Kat. Szó 1982:15. sz., 1984:2. sz., 16. sz. - Új Ember 1984:32. sz. - Hetényi Varga 1985:505. (†júl. 19.) - Beke 1989:156.