🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bácskai
következő 🡲

Bácskai Miklós, Bacskay, Bochkai (†1504): megyéspüspök. - Köznemesi családból származott. 1488-95: egri knk. 1493: mislyei prép., a veszprémi Mindensztek kápt. prép-ja. Gamsnál 1499. XI. 17-1501. VI. 5: szerémi mpp. 1500: a Szt Péterről nev. egri prép., a MA-ban 1500. V. 8: vál. szerémi pp., 1501. VI. 16: vál., 1501-1503: tényl. nyitrai pp., utóbb erdélyi pp., de az erdélyiek névsorában itt 1501-14: Kálmáncsehi Domokos a pp. A Schem Trans-ben a kalocsai érs-ké lett Kálmáncsehi után 1503-tól haláláig ~ az erdélyi mpp. Fügedi E. szerint 1502: lett erdélyi pp. II. Ulászló nevében ~ kötötte meg Candalei Anna fr. kir. hgnővel a házassági szerződést, és ~ kísérte új hazájába a kirnét. - Utóda 1501. II. 24: Szerémben, 1503: Nyitrán, 1504: Erdélyben egyaránt Thurzó Zsigmond. T.E.

Schem. Trans. 1838:XXII. (40.) (s.v. Bachka; 1503-04: pp.); 1913:13. - Mendlik 1864:89. (s.v. Bachkai és Bochkai; 1503-04: erdélyi pp.), 56. (35.) (s.v. Bachkai; 1501-03: nyitrai pp.) - Idők Tanúja 1866. IX. 26. (35.) (1501-03: nyitrai, 1503: egri pp.) - Schem. Agr. 1868:35. (s.v. Bachka) - Gams 1873:379. (s.v. Nicolaus de Backa; 1499. XI. 17-1501. VI. 5: szerémi pp.), 375. (s.v. Báchka; 1501. VI. 5-1503: nyitrai pp.), 382. (s.v. Báchka; 1503[-1504]: erdélyi pp.) - Pallas II:428. - Fraknói 1898:90. - Eubel II:262. - Schem. B-D-S. 1900:48. (31.) (s.v. Backa) - Religio 1910. V. 1. (Cserenyey István: Nyitra pp-ei a 16. sz-ban) - Schem. Nitr. 1914:10. (39.) (1500-02: nyitrai, utóbb erdélyi pp.) - Vorbuchner 1925:33. - Gašić 1944:59. - Tört. Szle 1965:486. - Jakubinyi 2004:24. (erdélyi pp. 1503-04)

Bácskai Tamás, Szegedi, OP (Szeged?, Csongrád vm.-†1525 előtt): fölszentelt püspök. - A pesti konvent tagja volt. Firenzében tanult, vsz. teol. magiszter. 1480: Zárai Antal gyóntatója. 1496. IV: a havasalföldi targovisti Szt Miklós-konvent lektora és Vince mester helynöke Oláhországban. 1497. IX. 20: Gamsnál szereti pp. (s e cím utolsó birtokosa), Eubelnél moldvabányai pp. 1498. X. 28: Rómában pp-ké szent. Nincs adat arra, hogy egyhm-jében lakott volna; csekély jövedelme miatt II. Ulászló 1503. II. 21: a tihanyi apátság kommendátorává tette, ekkor moldvabányai ppségéről Thanczy Antal javára lemondott. Ellentétbe került Tolnai Máté pannonhalmi apáttal (1500-35). II. Gyula 1506. VI. 13: megbízta az esztergomi érs-et és prép-ot, s a milkói pp-öt, hogy ítélkezzenek az ügyben; VII. 10: a p. ~nak adta kommendába a tihanyi apátságot ap. fölmentéssel, és kinevezte nándorfehérvári pp-nek. - Utóda a moldvabányai széken 1503 k. Thanczi Antal, a nándorfehérvárin 1525: Petthry Miklós. T.E.

Gams 1873:365. (10.) (s.v. Zagradino Tamás szereti pp.); 396. (15.) - Eubel II:214. (s.v. Thomas Batcha de Zegedino), 219. - Sánta 1914:79. (6.) - Harsányi 1938:328. (s.v. Szegedi Bátka Tamás)