🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bácsi
következő 🡲

Bácsi János (16. sz.): a váradi káptalan utolsó középkori jegyzője. - 1538: áldozópapként Váradon hiteleshelyi külső munkát is végzett. Talán azonos azzal a ~sal, aki később az erdélyi fejed-ek kisebb kancelláriájának jegyzője volt, és 1567-69: összeáll. az erdélyi fejed. kancellária okl. minta-gyűjt-t. V.S.

Művelődéstört. tanulm-ok. Bukarest, 1980:34. (Varga Árpád: A váradi kápt. hiteleshelyi működése)

Bácsi Péter, Bachio (†1467 k.?): fölszentelt püspök. - Bácsi knk., Várday István kalocsai érs. kérésére nevezte ki II. Pál 1464. IX. 26: epifániai pp-ké és kalocsai spp-ké, megengedve neki, hogy a bácsi kápt. javadalmát és a prebendát megtarthassa. Az érs-től Kisassz. napján évente 200 arany Ft-ra jogosult. - Utóda az epifániai c-en és a spp-ségben 1467. VI: Fábián. T.E.

Eubel II:167. (s.v. Petrus de Bachio [Bacs]; bácsi knk.) - Érdújhelyi 1899:49. (itt bácsi knk., de sem a bácsi, sem a kalocsai knk-ok fejezetben nem említi)