🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > automatizálás
következő 🡲

automatizálás (a gör. automatosz, 'önmagától mozgó' szóból): az emberi munkát gépi erővel helyettesítő technológia és az erre épülő üzemszervezési irányzat. - Foka szerint beszélhetünk fél- és teljes ~ról. Napjainkban már nem egyszerűen gépek, hanem termelési egységek, gépcsop-ok ~áról van szó, ahol a bevitt gyártási program szabja meg a gyártmány mennyiségét, minőségét, a ráfordított időt. A szerszám az ember fiz. erejét, a gép a kézi erejét és ügyességét, az automatasor egész munkahelyek fiz., sőt szellemi erejét helyettesíti. A gyártási folyamat ~i módja szerint folyamatos és megszakított ~ról beszélhetünk; az előbbire példa az olajföldolgozás, az utóbbira a járműipar, ti. itt egyes nyersanyagok félkészen érkeznek, a végtermék gyártása azonban programozott. - 1. Az ~ mint technológiai folyamat gyártásfázisokból áll, amelyek gyártási programmal kapcsolódnak egybe. Az egyes fázisok információit mat. nyelvre ültetik át (kódolják), s eleinte lyukkártyákon, ma már számítógépekben tárolják. Így a számítógép a termelés irányítója, a gyártás emberi közbeavatkozás nélkül zajlik. Az ellenőrzés - monitorok stb. révén - az ember kezében marad, bár az ~ előrehaladtával már a folyamat önellenőrzése is céllá vált. Vannak olyan iparágak, ahol a nyersanyag előállításától kezdve, annak szállításán és földolgozásán át a végtermékig minden gyártási mozzanat automatizált, sőt önellenőrzésről és önkorrekcióról is beszélhetünk. Az ~ a meghatározottság egyedülálló formája, ahol a célt, ill. a részcélokat ember tűzi ki, de maga a cél majdhogynem emberi közreműködés nélkül, igen kis hibaszázalékkal valósul meg. - 2. Az ~ üzemszervezési szempontból annyit jelent, hogy az emberi munkaerő mentesül a fiz. munka alól, és így a gyártás programozására összpontosíthat, beleértve a termelési föltételek megteremtését és a termékek keresk. értékesítését is. Közp. szerepet kap az adatföldolgozás a számítógépek révén, de ez nemcsak a gyártási folyamat adatait foglalja magába, hanem kiterjed a munkaszervezésre is. Alapérdeke az ügyintézés hatékony megszervezése. A modern üzemek - adatbankjaik révén - azonnal döntésre képesek, ami fölgyorsítja a termelési folyamatot és a termékek értékesítését. - III. Társadalmi-gazdasági problémák. Az ~ problémákat hoz magával, mert elsődleges hatásként növeli a munkanélküliséget. Az emberi munka ugyanis (6-8 órás periódusok, szabadság, betegség miatt is) költségesebb, mint az automatizált termelés. Igaz, hogy az ~ berendezései megnövelik az első befektetés költségeit, a személyi kiadásokkal szemben azonban ezek a költségek hatékonyak, visszatérülnek. Az emberi munka egyre inkább a programfejlesztésre és az értékesítésre korlátozódik, a hagyományos értelemben vett szakmunkások, mesterek rétege egyre inkább kiszorul a termelésből, csak a képzett számítógép- és gazd-irányító szakemberek maradnak meg. A munkásból mindinkább alkalmazott lesz, a tkp. munkásság egyre inkább elveszti osztályöntudatát. Mindehhez járul a termékek egyformasága, az alkotó embernek a termékektől és a munkától való fokozódó elidegenedése, egyfajta elszemélytelenedés, amelyet a modern társad-aknak szoc. intézkedésekkel kell ellensúlyozniuk: nagyobb teret kell kapnia a szabadidő-tevékenységnek, a hétköznapi demokráciának és a családnak mint „emberközeli” közösségnek. Cs.I.