🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > augsburgi vallásbéke
következő 🡲

augsburgi vallásbéke: a birodalmi gyűlés 1555. IX. 29-i határozata, mely a lutheránus vallást a katolikussal egyenjogúvá tette. - Részleteiben: 1. Az ev. rendek (alattvalóik nem!) és a szabad városok megkapták a reformálás és a szabad vallásgyakorlat jogát. - 2. Az ev. rendek ter-ét kivették a kat. főpapok joghatósága alól. - 3. Ha kat. főpap más hitre tért, elvesztette állását, rangját és birtokait (reservatum ecclesiasticum). - 4. A kat. főpapság már kitért alattvalóit nem kényszeríthette visszatérésre. - A 3. törv. ellen az ev-ok, a 4. ellen a kat-ok tiltakoztak, de eredménytelenül. Az ~ a fejed-ek területi gyarapodását hozta magával, s az alattvalóknak vallásszabadságot nem, csak kiköltözési jogot biztosított. **

Pallas II:333. - LThK I:1081.