Magyar Katolikus Lexikon > A > apostoli jogfolytosság


apostoli jogfolytosság   →successio apostolica