🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > apostoli atyák
következő 🡲

apostoli atyák: az apostolok utáni kor keresztény írói, akik nem tekinthetők az apostolok közvetlen tanítványainak, de korban közel álltak hozzájuk, így az apostoli hit első történelmi tanúi. Szoros értelemben csak Antiochiai Szt Ignác, Szt Polikárp és Római Szt Kelemen sorolható az ~ közé, →Papiasz és →Quadratus besorolása vitatott. Írásaik az ÚSz pasztorális leveleivel egykorúak (m-ul: Ókeresztény írók III. Bp., 1980).  V.L.

Az ~. Ford., bev., magy. Kühár Flóris. Bp., 1944. (Ker. remekírók 1.) - Fischer, J. A.: Die apostolischen Väter. München, 1981.