🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > apostol-emlék
következő 🡲

apostol-emlék (lat. memoria apostolorum): keresztény összejövetelek színhelye Róma falain kívül, a Via Appia mellett, ahova a hívek kb. 258-400: kijártak kegyeleti lakomát tartani Szt Péter és Pál tiszteletére. - Mint az ásatások (1915-21) tanúsítják, összejöveteleik helye egy téglával kirakott udvar volt, kúttal és a terecske 3 oldalán pillérektől tartott eresszel, amely alatt ülőpadkák húzódtak. A K-i padka máig megvan, mögötte vakolt fal, amelyen 191 rákarcolt szöveg olvasható gör-ül és lat-ul: Péterhez és Pálhoz intézett fohászok v. az ott elköltött étkezések emlékének megörökítései. Volt egy asztalszerű építmény is (Mensa martyrum). A helyet ma a Szt Sebestyén-katakombából lehet megközelíteni. Fölötte emelkedik a Szt Sebestyén-baz., amelyet még I. Konstantin cs. kezdett építtetni basilica apostolorum, 'apostolok bazilikája' néven. I. Damasus p. (366-384) verses föliratot készített, amely szerint „régebben itt lakott” Péter és Pál. Ez azonban tehát csak testi maradványaik nyugvóhelyét jelentheti, itt semmiképpen sem lakhattak, mert azon a környéken nem volt épület egy 2. sz. közepén épített nagyobb és egy 3. sz. kisebb villán kívül. Hogy ide voltak-e legalább átmenetileg temetve, arról a régészek mindmáig vitatkoznak. Elképzelhető azonban, hogy 258-tól, amikor Valerianus cs. halálbüntetés terhe alatt megtiltotta a ker-eknek a temetők látogatását (s így sem Szt Péter sírjánál a vatikáni temetőben, sem Szt Pálénál az ostiai úton nem tarthattak emléklakomát), az Egyh. emlékhelyet létesített az ap-ok tiszt. egy olyan helyen, ahol nem volt temető. Ide, a Via Appiára talán a két ap. fejereklyéjét is áthelyezték egy időre. Az üldözés megszűnte után újra az eredeti sírhelyek lettek az összejövetelek színhelyei, bár a Vatikánnál ismét abbamaradtak, mert 324-349: ott folytak a Szt Péter-bazilika építkezései. Így még a 4. sz. vége felé is Rómának 3 útján ülték meg a főap-ok emlékezetét: Péterét a Vatikánban, Pálét az ostiai úton, mindkettejükét a Via Appián. M.M.

Testini, Pasquale: Le catacombe e gli antichi cimiteri christiani in Roma. Bologna, 1966.