🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > apáti egyezség
következő 🡲

apáti egyezség, II. kolozsmonostori egyezség, 1437. okt. 6.: a Budai Nagy Antal vezette parasztfelkelők megegyezése a →kápolnai unióval az Apáti melletti ütközet (szept. vége) után, melyben ügyeik végleges rendezését a királyra, a nemesek és a parasztok képviselőire bízták. - A →kolozsmonostori egyezmény alapján készült, de a parasztok számára annál kedvezőtlenebb volt. Megállapította: ha a földesúr szegi meg a szerződést, megbüntetése, a kárpótlás megállapítása az erdélyi vajda és alvajda feladata; ha a paraszt v. parasztkapitány lesz szerződésszegő, akkor életével és vagyonával lakol. Nem foglakoztak a tized ügyével, az ellenőrző gyűlés tartásával, de az egyetértésre hivatkozva addig békét kötöttek, amíg a kir-hoz küldött követek visszatérnek. - Az ~ jóváhagyására nem került sor, mert Zsigmond kir. 1437. XII. 9: meghalt; a nemesek a tiszántúli parasztsereget szétverték; a parasztsereg elfoglalta Kolozsvárt, de a város melletti döntő ütközetben XII. 10. 14: alulmaradt. 1438. I. végén Kolozsvár elesett, s a parasztsereget szétszórták. A kápolnai unió aláírói 1438. II. 2: megkötötték a →tordai uniót. B.A.