Magyar Katolikus Lexikon > A > antiochiai szertartás


antiochiai szertartás: Jeruzsálemben és Antiochiában kialakult szentmise, zsolozsma és szentségkiszolgáltató formák. - Kezdetben e szertart-t követték az antiochiai patriarkátushoz tartozó melkita görögök is, akik megmaradtak a kalkedoni hitvallásban, de a 10. sz. u. fokozatosan átvették a →bizánci szertartást. Az ~t néhány lat. hatásra történt változástól eltekintve a →maroniták őrzik. Kezdetben szírül és gör-ül végezték, ma csak szírül, arab elemekkel keverve. A szír változat terjedt el Szíriában, Libanonban, Perzsiában, a nesztoriánus misszion-ok révén a malabár partokon és Távol-K-en. Az ~ néhány részét Indiában a →malankárok anyanyelvükön végzik. Az ~ból keletkezett: a →malankár szertartás, a →szír katolikus szertartás, az →indiai szír szertartás, a →maronita liturgia. Miseformái a →Szent Jakab apostol liturgiája és az →antiochiai szír liturgiák. P.I.

K-i Egyh. 1938:204. (Szmandray J.: A K-i egyh. miséinek tört. fejlődése) - Radó I:126. - AP 1980:1474.