🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > antimodernista eskü
következő 🡲

antimodernista eskü: a papság számára a →modernizmus megtagadására előírt eskü. - X. Pius 1910. IX. 1: Sacrorum antistitum kezdetű motu propriójával rendelte el. Hitvallás formában foglalja össze s veti el a modernizmusnak azon tévedéseit, melyekről a →Pascendi és →Lamentabili enc. szólt. Kezdetben minden lelkipásztorkodó és tanító pap számára kötelező volt, csak a ném. egy. tanárok kaptak fölmentést. Később a nagyobb rendek fölvétele, teol. tanárok, plnosok, egyh. méltóságok és elöljárók hivatalba lépése előtt kellett letenni. A CIC 1917 nem említi, de az ~ érvényben maradt. XI. Pius 1931: →Deus Scientiarum Dominus enc-jában az egyh. tanint-ek teol- és fil-tanárainak és az akad. fokozatok elnyerőinek írta elő. A II. vat. zsin. után e formában megszűnt, de megmaradt a →hitvallási kötelezettség. **

DS 3537-50. (az ~ szövege!) - LThK I:640.