🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > anima naturaliter christiana
következő 🡲

anima naturaliter christiana (lat. 'a lélek természeténél fogva keresztény'): Tertullianustól származó megállapítás. - Tertullianus számára az az ált. szokás, hogy az emberek Istenről beszélnek, „a természeténél fogva keresztény lélek tanúságtétele” az egy és egyetlen Isten létéről (Apologeticum 17,6). A gondolat a sztoikus fil. ker. változata, mely szerint az istenismeret a lélekkel együtt adatik, Istentől ered; elhomályosítható, de ki nem oltható. Az ~ tétel tartalma: 1. Isten és a természetes erkölcsi törv. megismerésének lehetősége az ember lényegéhez tartozik. 2. Az ember természete szerint nyitott (→potentia oboedientialis) az isteni kinyilatkoztatásra. G.F.

LThK I:564. - Rahner 1980:30.