🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > angolszászok
következő 🡲

angolszászok: először Paulus diákonus által használt gyűjtőnév az angolok, szászok és jütlandiak elnevezésére, akik az 5. sz. közepén megszállták Britanniát (Wales, Cornwall és Skócia kivételével), s ott Kent, Wessex, Sussex, Essex, Mercia, K-Anglia és Northumberland 7 királyságát alapították. - Az ~ honfoglalása és a kelta-róm. lakossággal való harcuk tört. ismeretlen maradt. Az ang-ok Schleswigből érkeztek, és a Temzétől É-ra telepedtek meg, a szászok Flandriából kiindulva a Temzétől D-re eső részt foglalták el, a jütök Kentben és Isle of Wight-on telepedtek le. Az ~ élén 7 kir. állott, akik közül a leghatalmasabb a főkir. (Bretwalda) volt; Egbert (802-39) wessexi kir. uralma alatt kialakult egy angolszász birod. A pogány ~ az orsz. elfoglalásakor a róm. kor óta fennálló kerséget kiirtották. Megtérítésük a 6. sz-tól kezdve egyszerre történt Rómából, valamint az ír és a skót egyh-ból. A Nagy Szt Gergely (590-604) kezdeményezte bencés missz. eredményesen dolgozott, D-en canterburyi Szt Ágoston, É-on a yorki Szt Paulinus alatt. Ethelbert és Edvin kir-ok megtértek ugyan, de a róm. mintájú, gazdag egyh. élet csak ismételt visszaesések és az ír misszion-okkal való összeütközések után, canterburyi Szt Theodor érssége (668-90) és Adrianus apátsága alatt fejlődhetett ki. A vallási és művelődési élet közp-jai a ktorok lettek. Kiváló ktori isk-k jöttek létre Canterburyben és Malmesburyben (Szt Abdelmus), Wearmouthban (Biscop Szt Benedek) és Jarrow-ban, ahol Szt Beda Venerabilis tanított. A 7-9. sz: 33 angolszász kir. és kirné ktorban fejezte be életét, 23 kir-t és 60 kirnét, ill. hgnőt sztként tisztelnek. E korai korszakban a női ktorokban is virágzott a szellemi műveltség. Az ~ kirságait Nagy Alfréd (871-901) egyesítette birod-má, amit 1016-42: a dánok megszálltak, s Hitvalló Eduárd (1041-66) alatt 1066. X. 14: a hastingsi csatában Hódító Vilmos (1066-87) föloszlatott. A vikingek betörései súlyos helyzetbe hozták az angolszász egyh-at, és a 10. sz: a vallási és egyh. élet hanyatlott. A hanyatlást Dunstan és Ethelwold pp-ök a fleuri ktorreform bevezetésével állították meg. Az utolsó angolszász kir-ok már nem tudták a vallási romlást meggátolni. - Az ~ egyh-ára jellemző a szoros kapcsolat Rómával, a missz. szellem (→angolszász misszió), a tud. törekvés, az aszkézis szigora és az egyh. tudatos együttműködése a kirsággal, amely a kir-ok fölkenésében szakrális kifejezést kapott. A.K.

LThK I:538.