Magyar Katolikus Lexikon > A > angolszász misszió


angolszász misszió: A Canterburyi Szt Teodor érseksége (668-90) alatt fölvirágzó angolszász egyh-at műveltségre és aszkézisre törekvése mellett meghatározta erős missziós szelleme (→angolszászok). Az ír-skót lelkiségből vették át a lelki hontalanság, a peregrináció eszméjét, melyet tudatosan a misszió szolgálatába állítottak. Az ~ célja az volt, hogy egy egyhm-ken és bencés ktorokon nyugvó egyh. szervezetet állítson föl. Róma iránti erős kötődésükből következett az elv, hogy az egész művet a p-nak kell jóváhagynia; s ezenkívül az ~nak hamarosan a ker. államhatalomhoz is alkalmazkodnia kellett. A germánok térítésének módja az volt, hogy nem az egyes ember, hanem a pol-kultikus közösség megtérítésére törekedett: ezt követte a hitigazságok és az erkölcsi parancsolatok oktatása. - Az ~ első állomáshelyei a frízek által lakott ter-ek voltak, ahol elsőként a yorki Szt Wilfrid prédikált róm. útja során (678-79). Northumbriai Szt Egbert tervbe vett egy nagy ~t a kontinensen élő rokon germánok között anélkül, hogy maga elkezdhette volna. Társa, Szt Wigbert 2 évig térített a frízek földjén (685?) eredménytelenül. A 2 Ewaldot, akik a Ny-i szászok orsz-ába merészkedtek, meg is ölték (691-92?). Igazi fríz ap. lett a northumbriai Szt Willibrord (Wilfrid és Egbert tanítványa), aki 690: a frank majordomus és a p. megbízásából megtérítette a fríz föld DNy-i részét, és 695: Utrecht érs-e lett. A dánokkal való próbálkozása azonban eredménytelen maradt. Willibrordhoz (†739) kapcsolódott Szt Bonifác Wessexből. A p. őt 722: misszióspp-ké sztelte, és vsz. 732: érs-nek nevezte ki. Hessenben és Türingiában a frank birod. utolsó pogány maradványait szüntette meg, de a szászok megtérítésében nem jutott túl a kezdeten. Ktorok (Fritzlar, Kitzingen, Fulda) alapításán kívül 739: a bajor, 742: a frank egyh. megújítása, egyhm-k újjászervezése v. újak létrehozása, reformzsinatok tartása és a róm. normához való csatlakozás fűződik nevéhez. Ebben Szt Lullus, Willibald és Szt Lioba is segítségére voltak. Bonifác életműve, amely előkészítette a karoling monarchiának a p-sággal való szöv-ét, a fénypontja, de utolsó szakasza is az ~nak. Nem az ellenállások miatt, amelyen a frank érs. szervezet egyelőre meghiúsult, hanem azért, mert a frank egyh. - amely Bonifácnak már több jeles tanítványt adott (Szt Fulrád, Lullus †786) - kezébe vette a reformot. Az ~ utolsó képviselői az É-i fríz földön - Aluberth, Szt Liafwin (Lebuin) és Willehad - már Alkuin nemzedékéhez tartoztak. A.K.

LThK I:539.