🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > anglikán artikulusok
következő 🡲

anglikán artikulusok: az →anglikán egyház hitvallása. - VIII. Henrik 1536: kísérletet tett egy hitvallás készíttetésére, hogy megalapozza az egyhszakadást, de csak 1553: készítette el Th. →Cranmer a 42 cikkelyből álló hitvallást. Lényeges pontokon tagadta a kat. hitet, uakkor szembehelyezkedett a kálvini predestináció-tannal, a lutheri törv-ellenességgel és az →anabaptistákkal is. Néhány art. az →ágostai hitvallásra emlékeztet. Később a 42 art-t a württembergi hitvallás hatására rövidítették, és a 39 art-t a parlament 1571: törv-erőre emelte. - Részleteiben: 1-5. art. a hagyományos kat. tanítás a Szentháromságról, a megtestesülésről és a Szentlélekről. - 6. art. A hit egyetlen forrása a Szentírás. - 8. art. Elismeri az ap., niceiai és konstantinápolyi hitvallást. - 9-18. art. Az üdvösségről szól, kiemelve a jócselekedetek fontosságát. - 19-20. art. Az Egyh-ról, de hangoztatja, hogy a hit kérdésében Róma tévedett. - 22. art. Tagadja a tisztítótűzre vonatkozó tanítást. - 25. art. Csak két sztség van: a keresztség és az Euch., de úgy, ahogy az Írás szól róluk. - 28. art. Elveti a p. primátust, és a legfőbb joghatóságot a kir-nak adja. - Ezt a hitvallást kezdettől fogva csak a klérusnak kellett nyilvánosan elfogadnia, 1865-ig „szívvel, lélekkel”, azóta csak ált. elfogadással. Ma az anglikánok többsége az ap. hitvallást tekinti alapvetőnek, az ~nak csupán tört. jelentőséget tulajdonít. **

LThK I:545.