🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > alispán
következő 🡲

alispán, vicispán (lat. vice comes): a →főispán (supremus comes) helyettese a nemesi vármegyében. - Eleinte a főispán valamely →familiánsát bízta meg a helyettesítéssel. Mivel a főispánok rendszerint főrangú családok ivadékai voltak, vm-jükben saját birtokaikon ritkán tartózkodtak. Nemz. kir-aink idejében gyakran a kir. környezetében tartózkodtak. Ezért az ~ a főispán tartós távolléte miatt a vm. első számú irányítója. Föladatát különösen a 14-15. sz: nem egyedül gyakorolta, hanem a nemesek által választott →szolgabírákkal (judex nobilium). Különösen a nemesi vm. első 2 sz-ában, amikor a vm. mint a saját védelmét megszervező nemesség testülete tűnik föl, s a kir-tól nyert bíráskodási jogot gyakorolta. A nemesi vm. erősödésével párhuzamosan egyre inkább a vm-be beiktatott nemesség legfontosabb képviselőjévé vált. Ezért az 1500-as években köznemesi nyomásra törv-be foglalták, hogy az ~t a vm. nemessége választja. Az ~ vm-irányító tevékenységének jellemzője végig az egész feudális korszakon, hogy a vm-t érintő legfontosabb ügyekben sohasem egyedi szervként járt el, hanem a hagyományos testületek (vm. közgyűlés, a sedes judiciaria) élén elnökölve. Így a pol. határozatok és a bírósági végzések testületi döntés formájában jelentek meg. - A főispánok a török időkben is gyakran vm-jüktől távol éltek, így az ~nak a vm-ben kialakított irányító helyzete tovább erősödött. A nagy török háborúk közötti ún. békeidőkben a török betörések elleni védekezés és a figyelés megszervezése, nemkülönben a reform. utáni időkben a vallásbéke helyreállítása csak a vm. feladata maradt. Ez eredményezte a nagyobb vm-kben a tisztikar növekedését. Nemcsak az eredeti 4 szolgabíróból lett 6 v. 7, hanem az ~nak is állandó helyettese lett a másod~ (substitutus vicecomes). A jogi ismereteket kívánó ügyekben a vm. jegyzője, később főjegyzője lett az ~ fő h-e. - A 18. sz. 2. felétől a vm. önállóság visszaszorítására új módszereket vezetett be a Habsburg kormányzat: a főispán akadályoztatása esetére főispáni helytartót, majd rendszeresen adm-okat neveztek ki. Ám az ált-sá tett adm. rendszer nem hozta meg a kívánt eredményt. Az ~i föladat átkerült a polg. Mo. államszervezetébe is. 1950: a tanácsrendszer bevezetésekor megszüntették. R.L.