🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > akroni Jézus Szíve egyházközség
következő 🡲

akroni Jézus Szíve egyházközség: magyar plébánia Akronban (Ohio áll., USA). – A Dunántúlról és a Matyóföldről sok m. telepedett meg Akronban. Az ~ →Solymos Oszkár buzdítására 1915: alakult meg, a sztmiséket a St. Bernard-tp-ban tartották. Az első állandó pap Pupinszky Nándor, aki 39 é. volt a ~ plnosa, itt is halt meg. →Böhm Károly buzdítására 1925: tp-ot, 1935: egy közösségi termet építettek. Cassidy Holbay OPraem rövid szolgálata után 1982-ig Bartkó Alajos vezette a ~et (†1993). Segítői 1980-ig Kótai Zoltán, 1977–86: Balássy Géza állandó diakónus. Bartkó Alajos telepítette le a Szociális Testvéreket, akik isk-t vezettek. 1974: Mindszenty József bíb. bérmált. Volt Akronban m. isk., a Magyar Ház 2006: is létezik. – 1982: Iván László érkezett Eu-ból és lett plnos, 1986: visszatért Eu-ba. 9 hónapig Balássy Géza diákonus volt az adm., a m. sztmiséket a youngstowni ferencesek végezték. – 1987: Zalotai József, a washingtoni Kat. Egy. tanára, aki közben Irányi László pp. titkára is, lett a plnos. Fellendültek az elsőpénteki ájtatosságok, zarándoklatokat vezettek Burtonbe (Ohio áll.) a máriapócsi Szűzanyához, látogatták a betegeket, kétnyelvű egyhközs. értesítőt adtak ki, és havonta 1x ném. szentmisét is tartottak a tp-ban. 1989: Paskai László bíb., 1989 és 1990: Miklósházy Attila pp. látogatta meg az ~et. Zalotay 1992: visszament Washingtonba, s a m-ok lelkésze volt haláláig (1998). – 1992: az ~ amerikai plnost kapott Robert E. Clancy személyében, akinek a havi m. szolgálatban 1992–: →Ligeti Angelus OFM Youngstownból, majd Detroitból segít 2006: is. 1997-től 2003 őszéig Balássy Géza diákonus (†2004) minden vasárnap m-ul prédikált a híveknek (akkor is, ha a szentmise angolul volt). – Plébánosai: 1915: Solymár Oszkár, 1919: Francis Boehnlein, Dénes Ferenc, 1920: Pupinszky Nándor, 1959: Cassidy Holbay OPraem, Bartkó Alajos, 1982: Iván László, 1987: Zalotay József (†1998), 1992: Robert E. Clancy. – Kisegítők: Kótai Zoltán (†1980), Balássy Géza diákonus (†2004), Ligeti Angelus OFM. Mi.A.

Török 1978:49. – Miklósházy 2005:13.