🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > ajtónálló
következő 🡲

ajtónálló (lat. ianitor, a ianua, 'ajtó' szóból): 1. az ókori rómaiaknál kapus a jómódú magánháznál. Rabszolga, kinek nagy botja volt feladata jelzésére. Az érkező az ajtón lévő érckarikával v. kalapáccsal kopogott, v. meghúzta a csengőt. Az ~ megkérdezte a nevét, s utána nyitott ajtót. - 2. a Szentírásban szolgálólány (Mk 14,69; ApCsel 12,13). - 3. az ősegyh-ban a szt helyek őre a kapunál, a →kisebb rendek között a legalsó fokozat (ostiarius). - 4. Mo-on ajtónállómester, főajtónálló: a királyi fogadóterem bejáratát őrzők főnöke, a királyi udvartartáshoz tartozó kisebb →zászlósúr. A kir. lakosztályok s az uralkodó családja biztonságáról gondoskodott, az ogy. rendjére és nyugalmára fölügyelt (1495:25. tc.) a →főrendi táblán személyesen, az alsótáblán helyettese révén. Az állandó testőrség megszervezéséig a testőrség parancsnoka. I. (Nagy) Lajos korában tűnt föl, ekkor a rangja a bánokét követte a méltóságok között. Mohács után címmé vált, sorrendjüket a világi zászlósurak között kineveztetésük sorrendje (1687:10. tc.) határozta meg. 1848-ig a neve szerepelt a kir. törv-ek záradékában. 1918. X. 31-ig tagja volt a →főrendi háznak. - Ismertek 1342-50: Becsei Töttös István, 1353-58: Gönyüi Tamás, 1359-73: Gönyüi János, 1374-77: Czudar Mihály, 1378-79: Czudar István, 1380-81: Liszkai Pál, 1382: Korógyi István, 1383-84: Telegdi Miklós, 1385-86: Alsáni Pál, 1387-92: Jolsvai Lesták, 1392-94: Sárói László, 1397-1402: Kanizsai István, 1403-09: Széchenyi Simon, 1409-16: Tamási János, 1417-34: Tamási László, 1434-37: Marczali Imre, 1437-38: Marczali Imre és László, 1438-43: Berzeviczi István, 1444-46: Pálóczi László, 1447-50: Marczali János, 1452-53: Tornai Szilveszter, 1454-58: Országh Mihály és 1456-58: Bánfi Pál, 1459-64: Czudar Simon és Hédervári Imre, 1464-65: Turóczi Benedek, 1464-70: Thuz János és Lamberger Frigyes, 1471-84: Parlagi György, 1486-90: Geréb Péter, 1519-26: Korláthkőy Péter, 1522-36: Guthi Országh Imre, 1539-(?)56: Tharnóczi Imre, 1556. III. 4-1573: Bánffy László gr., 1574. IV. 16-1576: Balassa János, 1577. III. 23-1587: Révai Mihály, 1587. XI. 12-1598: Révai Ferenc, 1599. II. 5-1615: Istvánffy Miklós, 1615. VIII. 15: 1617. XI. 17: Pethe László, 1618. VII. 2-1625. XI. 29: Alaghy Menyhért, 1625. XI. 29-1631. VII. 24: Rákóczi Pál, 1631. XI. 21-1643: Nyáry István, 1643. VI. 8-1649. X. 23: Csáky László gr., 1649. XI. 23-1650: Erdődy Gábor, 1650. VII. 22-1662. XI. 22: Pálffy Miklós gr., 1662. XI. 22-1681. XII. 27: Draskovich Miklós gr., 1681. XII. 27-1690. VI. 12: Zichy István koronaőr, 1692. I. 24-1728. III. 1: Czobor Márkus, 1730. IV. 19-1735: Esterházy György, 1735. III. 4-1774: Pálffy Károly gr., 1777. II. 17-1799: Pálffy Lipót gr., 1799. XII. 13-1806: Erdődy József gr., 1806. IX. 26-1826. VI. 10: Nádasdy Mihály gr., 1827. VIII. 31-1830: Esterházy József gr., 1830. VI. 25-1834: Amadé Antal, 1835. I. 20-1837: Malonyay Nep. János br., 1838. I. 4-1848: Zichy Ferenc gr. B.A.-F.Z.

1. Pecz 1985. I:1001. - 4. Hóman-Szekfű I-II. - Fallenbüchl 1988:89.