🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > adelaide-i Regnum Marianum Egyházközség
következő 🡲

adelaide-i Regnum Marianum Egyházközség: Adelaide Dél-Ausztrália fővárosa. Az adelaide-i és dél-ausztráliai magyarok száma 2005: kb. négyezerre tehető. Az "otthon" született magyarok (első generáció) átlag életkora az 1998-i ausztrál népszámlálás szerint kb. 60,5 év. Az adelaide-i magyarok két nagy hullámban érkeztek: az 1949-50-es évek elején és az 1956-os szabadságharc után. Kisebb számban jöttek Jugoszlávia és Erdély magyarjai is. Azóta tömeges magyar bevándorlás nem történt.

Az első m. katolikus megmozdulás 1950. VIII. 20: volt, amikor a szegyh-ban ünnepi misét mondott Toll. XI: érkezett Némo-ból Fazekas László katolikus pap. A második világháború alatt mint katonalelkész szolgált a fronton. A magyarok személyesen nem ismerték, többen azonban emlékeztek buzdító írásaira az Iránytű és a Katolikus Tudósító Némo-ban kiadott heti- és havilapokban, amiket a menekült magyaroknak készítettek.

1950. XII. 24: 11 órakor Fazekas atya m. szentmisét mondott a katedrálisban Beovich érsek jelenlétében. Az akkori magyar közösség nagy része, kb. 500 fő volt jelen. Ezzel kezdődött a magyar katolikus élet Adelaide-ben. Fazekas atya először a woodside-i bevándorlási táborban lakott, kb. 33 km-re a várostól, majd lakást kapott a város Woodville nevű kerületében az ottani plébánián. Később Marion városrészben az apácák által vezetett javítóintézetben kapott szép lakást és teljes ellátást. Itt működött egészen 1971-ben bekövetkezett haláláig. Bár munkájának zöme a m. katolikusokat szolgálta, anyagilag nem függött tőlük. Fazekas László atya önzetlen munkája és szervezőkész- sége teremtette meg a magyar katolikus közösséget. Elsőrangú hitszónok és nagytudású pap volt. 1952. II. 24: egy forró nyári napon alakult meg a Regnum Marianum Egyhközs.  László atya vezetésével és hét alapító taggal és a családjukkal. Név szerint: Krassay Antal, Flock Ernő, Óházi Gábor, Majoros Endre, Polgár László, Berkő Barnabás és Csányi Erzsébet (id. Révész Istvánné). Később bejegyzett egyesület is lett The Regnum Marianum Catholic Hungarian Welfare Association, Inc. néven, és mint jogi személy, már ingatlant is vehetett. A belvároshoz közel fekvő College Parkban vettek meg egy több telek nagyságú fatelepet, amin egy hullámbádogból épült raktár is volt. Éveig szépítették, átépítették a termet és rendezték a kertet anyagi erejükhöz képest. Pálinkás István SVD atya rövid működése alatt pedig egy paplak is felépült. A ~ célja az adelaide-i és dél-ausztráliai magyarok összefogása. Sem tisztség, sem tagdíj nem volt, mindenki egyenrangú volt és dolgozott, adakozott tehetsége szerint. Iskolát, leányegyletet és énekkart létesítettek.

1952-: minden vasárnap volt szentmise. Három városrészben: a belvárosi Pirie Streeten két vasárnap, Croydon Parkban és Enfieldben pedig a hónap egy-egy vasárnapján. Később a hindmarshi Sacred Heart tp-ban is volt m. mise a hónap egyik vasárnapján délután. Így alkalma volt a hívők nagy többségének misére menni nem túl messze lakóhelyüktől. Abban az időben kevés családnak volt autója, és a közforgalom vasárnapokon gyenge volt. Idővel csak a Pirie Streeten és Hindmarshban volt mise. A Regnum Otthonban néha, nagy ünnepek alkalmával tartottak misét, pl. karácsonykor vagy Szent István ünnepén. Később a Pirie Street tp-át már nem használhatták, 1982-: az érsek engedélyével a vasárnapi miséket a ~ kápolnájában tartották.

A Regnum évtizedeken át a vallási és m. kulturális szempontból eredményesen működött. A m. ünnepek szentmiséi, lelkigyakorlatok és az egyházi év ünnepei alkalmat adtak a magyar katolikusoknak, hogy Istent anyanyelvükön dicsőíthessék. De a Regnum otthont adott a cserkészeknek, ifjúsági csoportnak, irodalmi estéknek és sok más kulturális és családi összejövetelnek is.

Az 1956 után érkező magyarokat Fazekas atya szeretettel fogadta és segítette. Szívélyesen fogadta a látogató magyar papokat és nővéreket: Forró Ferencet SJ (1953, 1958, 1959), Tétényi Gyulát (1955, 1959), a Kínából kiutasított kalocsai nővéreket (Mária Mediatrix főnökasszonyt és Niceta nővért), akik Sydney-ben telepedtek le és átutazóban felkeresték a ~et (1955, 1957). 1966-ban és 1970-ben a húsvét előtti lelkigyakorlatokat a Melbourne-ben tanító Békési István SJ tartotta.

1971. VIII.  20: Fazekas atya még keresztúti ájtatosságot tartott és szentmisét mondott a Regnumban. VIII. 26: váratlanul, 21 éves papi szolgálat után 58 éves korában szívelégtelenségben meghalt. Hirtelen halála megdöbbentette az egész magyar közösséget és a katedrálisban tartott gyászmisén a tömeg zsúfolásig megtöltötte a nagy tp-ot. A gyászmisét Galambos István és Fazokas Béla OP mondták, jelen volt két érsek, püspökök és sok paptársa.

IX. 5: a Pirie Streeten levő tp-ban már Fazokas Béla atya mondta a magyar misét. Lelkigyakorlatokat és imaórákat tartott, majd megszervezte az októberi búcsút, amit azóta is megtartanak minden évben. Ezzel megnyugtatta és megerősítette a lelkipásztorát vesztett közösséget. Mivel vissza kellett mennie Canberrába és Sydneybe, XI. 21: a misét a hindmarshi tp-ban P. Lawrance Foote OP ausztrál pap mondta részben m-ul, aki 1978-81: volt a magyarok lelkésze.

Fazekas László halála után a ~ feladata lett a magyar lelkész fenntartása. 1971. XI. 26: érkezett Békés Menyhért OFM. Az első misét XI. 28: mondta a Pirie Streeten levő tp-ban. Jól megszervezte Mindszenty József bíboros látogatását (1974. X. 30-XI. 5.). 1978: nyugdíjba vonult. Néhány évig Adelaide-ben kisegített, 1996: Melbourne-ben halt meg. - Pálinkás István SVD 1981-82. VI. 4-ig működött Adelaide-ben. Az ő ideje alatt épült fel a paplak a ~ ter-én. Rendje Pápua Új Guineába küldte. Még néhányszor eljött látogatóba, de 1995: missziós állomásán a karácsonyi mise alatt meghalt. -

1982-84: litván Savickas atya néhány hónapig volt itt, majd Szabó József SJ Mo-ról töltött velük öt hónapot. Több ausztrál vendégpap is misézett, pl. John Swann, a helyi Catholic Immigration Centre igazgatója.

1984: Marik Tamás OFM jött Mo-ról. Elsőrangú hitszónok volt. A temp- lom szépítését, a paplak átépítését is megszervezte. Fellendítette a vallási életet, imaórák, bibliamagyarázat és egyéb karizmatikus szertartások bevezetésével. A fiatalokkal kirándult, vitorlázott, sok közös élményt nyújtott nekik. Tamás atya idejében nagy öröm volt Miklósházy Attila pp- látogatása 1990, 1993 és 2000-ben. 1993-ban Tamás atya visszatért Mo-ra.

1993-94: Jeffries Foale, a Catholic Multicultural Affairs igazgatója misézett a Regnumban angolul, a hívek pedig magyarul válaszoltak és énekeltek. Nagy öröm volt 1994. X: amikor Oláh Béla SVD Pápua Új Guineából betegszabadságra érkezett Adelaide-be, és elvállalta a közösség lelki vezetését, de 1997. III: meghalt. Ünnepélyes gyászmiséjén a zsúfolásig megtöltött hindmarshi Szent Szív tp-ban nemcsak magyar, hanem rengeteg ausztrál hívő is részt vett. Sydneyben, rendjének temetőjében helyezték örök nyugalomra.

1997 után a vasárnapi szentmiséket Janek Tretjak OFM szlovén atya tartja. Elsőpénteken Ervin Schmutz SVD német pap misézik. Évente többször, a nagyobb ünnepek alkalmával Kiss János atya, a melbourne-i magyar lelkész utazott ide, hogy magyar nyelven hallgathassák a hívek a szentmisét.

A 3 évenként tartott Ausztráliai Magyar Találkozót már háromszor rendezték Adelaide-ben: a harmadikat 1975. dec.-76. jan-ban, a hetediket 1987-88-ban, a tizediket 1996-97-ben. A ~ hozzájárult a talákozók sikeréhez, különösen az istentisztelet megszervezésével. A hetedik és tizedik találkozó alkalmával a ~ udvarában hatalmas sátor alatt ökumenikus istentisztelet keretében dicsőítette Istent magyarul az ausztráliai államokból, az óhazából és más tengerentúli országokból összejött nagyszámú magyar közösség, amit díszebéd követett. - 2000: érkezett Horváth László OFM, aki már Ausztráliában született m. szülőktől. Tanulmányai befejeztével papi és szerzetesi hivatást érzett és a magyarországi ferences rendtartomány tagja lett. Több mint tíz éven át Magyarországon volt, ott végezte a noviciátust és teológiai tanulmányait, ott is szentelték pappá. Rövid ideig Kárpátalján lelkipásztorkodott. Miklósházy püspök kérésére Várnai Jakab ferences provinciális néhány évre elengedte P. Horváthot Adelaide-be a magyarok lelki gondozására. Azóta is közöttük él és szolgálja a magyar közösséget.  - Plébánosai: 1950: Fazekas László, 1971: Békés Menyhért OFM, 1978: Lawrance Foote OP, 1981: Pálinkás István SVD, 1982: Savickas atya,  Szabó József SJ, John Swann, 1984: MarikTamás OFM, 1993: Jeffrias Foale, 1994: Oláh Béla SVD, 2000: Horváth László OFM.  Mi.A.

AP 1990:17. - Miklósházy 2005:151. (Krassay István feljegyzései alapján)