🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > adósságkezelési szolgáltatás
következő 🡲

adósságkezelési szolgáltatás: háromelemű szociális ellátás, amely az adósságcsökkentési támogatásból és tanácsadásból, valamint a →lakásfenntartási támogatás nyújtásából áll, a →szociális védelem fajtája. – A települési önkormányzat ~ban részesítheti azt a személyt, akinek a lakhatási költségek körébe tartozó adóssága meghaladja az 50.000 Ft-ot, adóssága legalább hat havi és a háztartásában egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az önkormányzat rendeletében meghatározott jövedelemhatárt. – Adósságnak minősül a közüzemi díjtartozás (pl. gáz, távfűtés, víz, csatornahasználati díj), lakbérhátralék, közösköltség-hátralék, a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék. – A támogatás megállapításának feltételeként vállalni kell az adósság és az adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, és az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. V.G.

Szociális Törvény 1993.