🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > ad limina látogatás
következő 🡲

ad limina látogatás (lat. visitatio liminum): a megyéspüspökök szabályos időközönként kötelező látogatása az apostolok küszöbénél, azaz Szt Péter és Pál sírjánál Rómában. Be kell számolniuk egyhm-jük állapotáról a p-nak és az illetékes sztszéki hiv-oknak. - 1. Az ~ intézményének eredete bizonytalan. Előzményei az ap-ok sírjához való zarándoklatok, a szuffraganeus püspököknek metropolitájuknál tett látogatásai, az itáliai pp-öknek a róm. zsin-okon való részvételi kötelezettsége, mely később kiterjedt a p. által sztelt minden pp-re, valamint az érs-eknek a 11. sz. közepétől ált. kötelezettsége, hogy Rómába utazzanak a →pallium átvételére. Már 743: és 1079 táján előírták az ~t pp-ök bizonyos csoportjainak, de ált. szabállyá csak IX. Gergely dekretális gyűjt-ének kiadásakor, 1234: lett. A citramontán (az Alpoktól D-re élő) pp-ök évente, az ultramontánok (az Alpoktól É-ra élők, így a m-ok is) 2 é., az ultramarinok (tengeren túliak) 5 é. voltak ~ra kötelezve. E gyakori látogatási rend alig valósult meg. Gyakran adtak alóla felmentést is akár úgy, hogy hosszabb időközt engedélyeztek az egyes ~ok között, akár úgy, hogy egyes pp-öket hosszú időre teljesen mentesítettek az ~ alól. Helye rendes körülmények között - az „ahol a pápa, ott Róma” elv alapján - Róma, az →avignoni fogság idejében Avignon volt. Az ~ alkalmával fizették a pp-ök a visitationes nevű taxát. - V. Sixtus 1585. XII. 20: Romanus Pontifex konstitúciójában az ~ gyakoriságát a távolságtól függően 3-10 é. állapította meg. A m-ok számára 4 é. volt az előírt időköz. A beterjesztendő jelentés vázlatát 1725: rögzítették XIII. Benedek utasítására. Az ~t kisebb módosítások után 1909. XII. 31: a SC Consistorialis A remotissima kezdetű dekrétuma szabályozta újra, melyet 1917: a CIC 340-41. kánonja követett. Eszerint az európai pp-öknek meghatározott sorrendben 5 é., a többieknek 10 é. kellett ~t tenniük, noha az egyhm-jük állapotáról szóló jelentést ez utóbbiaknak is 5 é. be kellett terjeszteniük. 1959. II. 28: a SC Consistorialis az ~t a tábori pp-öknek is előírta. - 2. A hatályos jog. A CIC 1983:400. kánonja szerint a mpp-ök abban az évben, amikor 5 é. jelentésüket el kell küldeniük a Sztszéknek egyhm-jük állapotáról, kötelesek Rómába látogatni Szt Péter és Pál ap. sírjához. Ilyenkor személyesen találkoznak a p-val és a Sztszék illetékes képviselőivel. Az ~ személyes elvégzésében törv-esen akadályozott mpp. koadjutorával, segédpüspökével v. az egyhm-je területén élő alkalmas papjával is képviseltetheti magát. Az apostoli vikárius Rómában élő képviselője útján is megteheti az ~t. Az apostoli prefektusok nincsenek ~ra kötelezve. A SC pro Episcopis 1975. VI. 29: kiadott Ad Romanam kezdetű dekrétuma szerint minden mpp. számára 5 é. esedékes az ~, a megállapított sorrendben. A magyar pp-ök minden évtized 2. és 7. évében vannak soron. A benyújtandó jelentés szempontjait 1975: az Államtitkárság határozta meg. - Okmányok: Ferraris. 1865. V:167. (a SC Concilii 1725: adott instrukciója) - AAS 1910:13. (A remotissima dekrétum); 1959:272. (a SC Consistorialis dekrétuma) - CIC 1983:400, vö. 376, 381, 399. kánon. E.P.

Lucidi, A.: De visitatione sacrorum liminum. 1-3. köt. Roma, 1894. - ThQ. 1900:69. (Sägmüller: Die Visitatio liminum bis Bonifaz VIII.) - Cappello, F. M.: De visitatione SS. liminum. 1-2. köt. Roma, 1912. - Pater J.: Die bischöfliche Visitatio liminum SS. Apostolorum. Paderborn, 1914. - Plöchl 1962:141, 428; 1970:275. - Apollinaris 1964:221. (Crovella, H.: De libro visitationum sacrorum liminum) - HDIEO VIII,2:136. (Gaudemet, J.: Le gouvernement de l'Église á l'epoque classique)