🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > acta martyrum
következő 🡲

acta martyrum: a →keresztényüldözések korának irodalmi műfaja, amely a vértanúk perének hivatalos jegyzőkönyvei vagy a szemtanúk beszámolója alapján ismertette a vértanúk szenvedését és halálát. Az ~ írása az üldözések kora után is folytatódott, a vt-kultusz és a →teratológia elemeivel átszőve. Az ~ válfaja a passio, 'szenvedéstörténet', amely az ósz-i igazak v. Krisztus kihallgatásának és szenvedésének mintájára ábrázolja a vt-k elítélését és halálát. - Rómában csak a vt. halála és temetése napját jegyezték föl a kalendáriumokba, Karthagóban és K-en gyűjtötték a lit. fölolvasásra szánt ~okat és passiókat. Számos gyűjt. elveszett, v. csak egy-egy darab maradt meg belőle, mint a pannóniai vt-k aktáiból. Szoros értelemben vett ~ A scilliumi vértanúk aktája, Cyprianus prokonzuli aktája és Jusztinosz aktája. - Szövegkiadások: Th. Ruinart: Acta Martyrum sinoera et selecta. Parisiis, 1689. - R. Knopf-G. Krüger: Ausgewählte Martyrerakten. Tübingen/Leipzig, 1929. - H. Musurillo: The Acts of the Christian Martyrs. Oxford, 1972. V.L.

Lazzati, G.: Gli sviluppi della letteratura sui martiri nei primi 4 secoli. Torino, 1956.