Magyar Katolikus Lexikon > A > Athénagorasz


Athénagorasz (†180 k.): apologéta. - Athéni ker. fil., 176-180 írta Marcus Aurelius és Commodus cs-nak címzett Kérvény a keresztények ügyében c. apológiáját, és talán személyesen is adta át. A mű egykorú a 177: lezajlott lyoni ker-üldözéssel, esetleg annak híre indíthatta ~t az írásra. Fölsorolta a ker-ek ellen hangoztatott vádakat, amelyeket elutasít, cáfolta a pogány vallási elképzeléseket, kifejtette a ker-ek Szentháromságba vetett hitét. - A halottak föltámadásáról c. értekezésében a föltámadás hite ellen fölhozott pogány érveket cáfolta. Rámutatott, hogy az ember csak a test és a lélek egységeként lehet ember, s ha a föltámadásban ez az egység helyre nem áll, akkor az emberi természet beteljesületlen marad, mert sem a test, sem a lélek külön nem ember, az ember pedig abban az állapotban érdemel jutalmat v. büntetést, amelyben cselekedeteit végbevitte. - Kiadása: Schoedel, W. L.: Athenagoras Legatio and De Resurrectione. Oxford, 1972. - Barnard, L. W.: Athenagoras. Paris, 1972. - M-ul: ÓÍ VIII:361. (Kérvény a keresztények ügyében. Ford. Vanyó László.), 406. (A halottak feltámadásáról. Ford. uő.) V.L.

LThK I:995.