🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > asztalos
következő 🡲

asztalos (lat. arcarius, lignarius ném. Tischler): →kézműves mesterség, mely a 13. sz. során az →ácstól vette át fokozatosan a finomabb famunkát; céhet is alkotott. - Puha- és keményfa gerenda, deszka, léc anyagból enyv, pác alkalmazásával, fűrész, gyalu, véső, kés, fúró, ráspoly, kalapács, valamint szorító, gyalupad használatával különböző kötésmódokkal, felületképzéssel, borítással a mindenkori stílusnak megfelelő bútort, padlót, lépcsőt, faburkolatot, ill. valamivel durvább munkával az épület méretéhez, stílusához alkalmazott nyílászárókat készít. - Az első ~ céhek Mo-on a 16. sz: bukkannak föl, de inkább csak a 17. sz. elején kezdtek elterjedni. 63 önálló céhszervezetüket ismerjük, de sok rokonszakmával (üveges, lakatos, puskaműves) is volt közös céhük. - Védősztjük, mint általában minden fával dolgozó mesterségé, leggyakrabban Szt József volt; néhol Szt Anna, mert az oltárszekrény elkészítése az ~ mesterremekek közé tartozott, és Anna méltó volt arra, hogy az „élő tabárnákulumot”, Máriát méhébe fogadja. A nagyvázsonyi ~ok zászlóján szokatlan módon Noé képe látható a bárkával és egy fűrésszel. B.I.-N.P.

Nagybákay 1971:147. - Bogdán 1973. - Céhkatalógus - Bálint I:260, 262; II:99.

Asztalos István (Mikeszásza, Kis-Küküllő vm., 1909. aug. 28.-Kolozsvár, 1960. márc. 5.): író. - A kolozsvári ref. koll-ban és a gyergyóalfalusi kat. polg. isk-ban tanult. 15 é. korától sokáig alkalmi munkás volt. Első írói sikerét novelláival aratta, amelyek Móriczra és Tamásira emlékeztető művészi hitelességgel tárták föl kisemberek nyomorának mélységeit. 1941: az Erdélyi Szépmíves Céh kiadta első elb-kötetét (Üröm); tagja lett a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irod. Társ-nak. 1942: egyik alapítója és szerk-je a radikális népi szemléletű Termés c. folyóir-nak. 1943: a bpi Nemz. Színház bemutatta A fekete macska c. színművét, s megkapta a Baumgarten-díjat. A vh. idején katona; 1945. V: tért haza Kolozsvárra. A Képes Újság, a Falvak Népe majd az Utunk szerk-ségében dolgozott; utolsó éveiben a falu szocialista átalakításának jelenségei foglalkoztatták. A gyermekirod. Benedek Elek-i hagyományának fölújításában és a Napsugár szerk- jeként - a legjobb költőket és novellistákat maga köré gyűjtve - sikerült a gyermekekhez szóló irod. fórumot teremtenie. Igazi műfaja az elb. volt (reg-ei novellisztikus életképek összefüggő láncolatai). - M: Elmondja János. Kisreg. Kolozsvár, 1939. - Új esztendő. Kisreg. Uo., 1940. - Üröm. Elb-ek Uo., 1941. - A fekete macska. Színm. Bp., 1943. - A fekete macska. Elb-ek Uo., 1944. - A szakáll. Elb. Kolozsvár, 1945. - Feleselj kisfiam. A tejes. Színművek. Uo., 1946. - Író a hadak úján. Krónika. Uo., 1946. - A szamár. Novellák. Bp., 1948. - Balog olvasni kezd. Elb. Bukarest, 1949. - Szél fuvatlan nem indul. Kisreg. Uo., 1949. - Tizennégyökrös gazdák. Riportok. Bp., 1951. - Fiatal szívvel. Reg. Bukarest, 1952. - Vád és panasz. Válogatott elb-ek Uo., 1953. - Miért kerek az alma? Ifj. írások. Uo., 1954. - Jóska. Elb-ek. Uo., 1954. - Házunk tája. Riportok. Uo., 1956. - A vidámság embere. Elb-ek. Uo., 1956. - Emberség. Elb-ek. Uo., 1957. - Megszépült öregség. Novellák. Uo., 1958. - Bátor fiúk. Ifj. elb-ek. Uo., 1959. - Mátyás, a jégtörő. Elb-ek Uo., 1960. - A. I. művei. 1-5. köt. Uo., 1961-62. - A kis piros tehén. Ifj. elb-ek Uo., 1963. - Táltos ökrök. Kisreg-ek, elb-ek. Bp., 1985. M.J.

Korunk 1939:12. sz. (Gaál Gábor: A. I.) - Kacsó Sándor: Három portré. Kolozsvár, 1963:7. (Kortársi jegyzetek A. I-ról). - Izsák József: A. I. Bukarest, 1967. - Balogh László: A. I. Bp., 1969. - Utunk 1973:9. sz. (Sütő András: Anyajegyes irod.); 1974:10. sz. (Sőni Pál: Egymás mellé illesztett novellák) - RMIL I:101.