🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Arató
következő 🡲

Arató Pál, SJ (Mecsekszabolcs, Baranya vm., 1914. szept. 21.-Róma, 1993. jan. 18.): bibliográfus, egyháztörténész. - 1932: a pécsi Pius Gimn-ban éretts. 1932. VIII. 14: lépett a r-be. 1935-38: Bpen fil-t, 1939-43: Szegeden és Rómában teol-t, 1946-tól Rómában a Gregoriana Egy-en egyhtört-et tanult. 1943. VI. 25: Szegeden sztelték pappá, utolsó fog-át Cevóban (Itália) 1949. VIII. 15: tette. 1951: a nápolyi SJ főisk. egyhtört. tanára. 1961-től Rómában élt, 1963-tól az Archivum Historiae Pontificiae bibliogr. szerk-je. - M: P. Gabriel Hevenesi SJ eiusque „Scintillae Ignatianae”. Dissz. F.K.


Arató Andor (*Körösbökény, Arad vm., 1887. XII. 9.): karnagy, lapszerkesztő. – A nagyváradi r. k. tanítóképzőben 1907: tanítói, 1917: a bpi Zeneakad. középisk. énektanári okl. szerzett. Egyh-zenei és énektanítási tanf-okon vett rész. 1907–10: áll. tanító Máriaradnán, ahol megszervezte az 1937: is létezett m. iparos dalkört. 1911–: a zirci ciszt. apátságnál karnagy és a r-i növendékek énektanára. Azután a zsombolyai r. k. egyh.közs. kántora s 4 é. a szerb áll. gimn. ének és zenetanára, a zsombolyai sport egylet kultur szakoszt. karnagya és színi rendezője. 1926: a lugosi r. k. egyhközs. s az 1852 óta fönnálló lugosi M. Dal és Zeneegylet karnagya s az egyh. énekkar megszervezője. A lugosi Iparos Dalkörnek 4 é. karmestere. A M. Párt kultúr szakoszt. előadásainak rendezője; a r. k. egyh.közs. napközi otthonának megszervezője. Kompozícióit többször sikerrel előadták. Felolvasásokat tart. – Lugoson a heti 2x-i Krassó-Szörényi Lapok 1926: 87. sz. – 1939. VIII. 27: fel. szerk-je. 88

Várady–Berey 1937:628. Arck. – Monoki 1941:101.

Arató Orbán Miklós OCist (Pécs, Baranya vm., 1923. júl. 5.–Pécs, 2003. okt. 16.): házfőnök, cserkészvezető. – A pécsi Ppi Tanítóképző gyakorló isk., 1933–41: a ciszt. Nagy Lajos Gimn., 1941–47: az Erzsébet Tud.egy. jogi karán tanult. Katonaként 1945: fr. fogságba került. – Hazatérve 1947. VIII. 29: Zircen lépett a r-be, a teol-t itt, 1950–52: Székesfehérvárt, 1952–53: a KPI növ-eként végezte. Örök fog-át a szészóratás után, 1951. VI. 8: tette, Székesfehérvárt VII. 29: pappá szent. – Bpen a XI., Ulászló u. Sztlélek-kpnában kisegítő lelkész, majd Nagytétény Baross Gábor-telepen hittanár, ahol hétfő esti bibliaórái fogalommá váltak. Sétákra, kirándulásra vitte a gyermekeket, akik csak János-bácsinak ismerték. 1963–90: plnos. – 1990: visszatért a r-be, haláláig Pécsett házfőnök. – A Nagy Lajos Gimn-ot ciszt. gimn-má újjá szervezte; az Orsz. Egyházműv. Tanács tagja. – 1930–33: cserkészapród az 586. sz. csapatban, kiscserkész és haláláig cserkész a 47. sz. Szt László cserkészcsapatban, ahol őrsvez., majd s.tiszti képesítést szerzett, 1941–44: a csapat vez. tisztje. 1948–88: a Bp. XI. ker. és Pécsett a katakomba cserkészmozg. tagja. Túrái, táborai, lelkigyakorlatai és cserkészdal szövegei miatt az ÁVH figyeltette, házkutatást is tartottak nála. – 1991–92: a VI. Pécsi Cserkészker. eln-e. Sík Sándor „Megyeri hitvallás” c. verse alapján megírta a „Hiszek a kevesek…” kezdetű cserkészdalt, melyet 1953: →Bárdos Lajos zenésített meg. – Cikkei: M. Cserkész. – M: Liturgikus lexikon. Verbényi Istvánnal. Bp., 1989. (2. kiad. 2000) – Kz-ban: Pécsi Sziklatábor (gépelt kz.) Bo.J.–Fe.Má.

Ivasivka Mátyás–Arató László: Sziklatábor. A katakombacserkészet története. Bp., 2006.