🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Aranyszájú Szent János liturgiája
következő 🡲

Aranyszájú Szent János liturgiája: Antiochiában kialakult liturgikus szövegekből Aranyszájú Szt János által összeállított mise. - A 4. sz. végén keletkezett, de a későbbiek során újabb énekek, imák hozzáadásával továbbfejlődött. Jelenlegi formája a 12. sz. táján alakult ki. 3 fő része van: az előkészület (proszkomidia), a hittanulók és a hívők lit-ja. Mind a 4 K-i patriárchátusban bevezették. A bizánci szert-ban az ~t végzik a leggyakrabban: 25 nap kivételével az egész éven át. - M-ul: Legszentebb imakv. ~. Szerk. Kiss Andor. Bp., 1935. - A. Szt J. Isteni lit-ja. A keleti ort. hitű m-ok részére gör. eredetiből ... ford. és az ószláv és román szöveggel egybevetették Berki Feriz és Popovits István. Uo., 1944. P.I.

Rusznák 1915:96. - Melles 1942:92. - K-i Egyh. 1935:105, 165, 195. (Rohály Ferenc: Szt Bazil lit-jának rövidítése-é Aranyszájú Szt János miséje?) - Evdokimov, Paul: La priére de l'Eglise d'Orient. Moulhouse, 1966:93.