Magyar Katolikus Lexikon > A > Apostoli Szentszék bíróságai


Apostoli Szentszék bíróságai: →Apostoli Signatura, →Apostoli Poenitentiaria, →Rota Romana