🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Apostoli Signatura
következő 🡲

Apostoli Signatura (lat. Tribunal Supremum Signaturae Apostolicae): az Egyház legfelsőbb bírósága, a →külső fórum ügyeinek legfőbb törvényszéke. - A 13. sz: a p. udvarban dolgoztak referensek (referendarii), akik az ügyhallgató bíb-osok és kp-ok (auditores) számára aláírásra (signatura) készítették elő a peres és kegyelmi ügyek iratait. IV. Jenő idejében, 1431-47: az ~ már önálló hivatal, s a p. bizonyos kérvények aláírását a referensekre bízta. A 15. sz. végén, VI. Sándor idejében kezdett szétválni a kegyelmi és jogi részleg, s ez utóbbi szabályos bírósággá fejlődött. A 2 szignatúra referenseinek száma állandóan nőtt, ezért egy részükből VII. Sándor 1659: megalkotta a szavazó referensek csop-ját, míg a többieknek csak tanácsadó szerepe volt. A kongregációk megszervezésével, s a →Rota Romana és az →Apostoli Kamara hatáskörének növekedésével e bíróság jelentősége csökkent, s hatásköre a pénzügyekre korlátozódott. A kegyelmi ügyek szignatúráját V. Sixtus 1588. I. 22: kongr-vá szervezte, de a datária kialakulásával jelentőségét vesztette. Szt X. Pius 1909: Sapienti consilio konst-jával újra felállította az ~t, mely 5 bíb-ból és egy bíb. prefektusból állt. A CIC 1917:1602. kánonja a bíb-ok létszámának korlátozását megszüntette. XV. Benedek 1915. IV. 28: újra megszervezte a szavazó és tanácsadó referensek csoportjait. - Feladatköre a hatályos jog szerint peres ügyek eldöntésére, közigazg. bíráskodásra és a bíróságokkal kapcsolatos igazg. teendők ellátására terjed ki. Felépítését és működését az 1445.k. rendezi. - I. Bíróságként ítélkezik: 1. a Rota Romana ítéletei ellen benyújtott: a) semmisségi panaszokról, b) előbbi állapotba való visszahelyezési kérelmekről, c) más felfolyamodásokról; 2. a személyek állapotáról szóló perekben benyújtott felfolyamodásokról, ha a perújrafelvételt a Rota Romana megtagadta; 3. a Rota Romana bírái elleni érdekeltségi kifogásokról és egyéb ügyekről, melyek feladatuk gyakorlása során végzett tetteik miatt támadtak; 4. a közös fellebbviteli fórum alá nem tartozó bíróságok közti illetékességi vitákban. Nem lehet viszont rendes fellebbezéssel az ~ elé terjeszteni olyan ügyeket, melyekben előzőleg a Rota ítélt. Ezekben az esetekben a fellebbezést a Rota következő turnusa fogadja el. - II. →Közigazgatási bíróságként ítélkezik: 1. azokban a hozzá törv-esen fölterjesztett vitákban, melyek az egyh. hatóságok közigazg. intézkedéseiből támadtak; 2. azokban az egyéb közigazg. viták-ban, melyeket a p. v. a →római kúria közp. hatóságai rábíztak; 3. e közp. hatóságok között folyó illetékességi vitákban. - III. Igazgatási téren feladata: 1. az igazságszolgáltatás helyességének felügyelete, és ha szükséges, az ügyvédek és a képviselők megfenyítése; 2. az igazságszolgáltatással kapcsolatos →kegyek elnyerésére az Apostoli Sztszékhez benyújtott kérvények elbírálása; 3. a bíróságok illetékességének kiterjesztése; 4. első és másodfokú →regionális bíróságok létesítésének elősegítése és jóváhagyása (1445.k. 3.§). E.P.

Erdő 1991:560.