🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Apostoli Poenitentiaria
következő 🡲

Apostoli Poenitentiaria (lat. Sacra Poenitentiaria Apostolica): a →belső fórum ügyeinek legfőbb bírósága. - A 12. sz. végén említik a „bíborost, aki a pápa helyett gyóntat”, s aki a fölmentéseket és a föloldozást adta a p-nak fenntartott esetekben. E bíb-t III. Honorius idejében, 1216-27: penitenciáriusnak, később poenitentiarius generalisnak v. maiornak hívták. V. Kelemen (1311-12) óta hivatala nem szűnik meg a p. halálával. Kezdettől fogva kp-ok segítették, akiket később poenitentiarius minornak neveztek (→apostoli gyóntatók). A patriárkális baz-ban ezek ma is működnek, de nem tartoznak az ~hoz. - Már a 13. sz: correctores, scriptores, distributores és sigillator ('korrektorok, írnokok, kézbesítők és pecsételő') dolgoztak a penitenciárius mellett. XII. Benedek 1338. IV. 13: nevezte ki az ~ba az egyhjogi szakértőt. IV. Jenő alapította a regens, VI. Sándor a datarius hivatalát. Szt V. Pius 1569. IV. 23: megszüntette az ~t, majd V. 18: újjászervezte: a penitenciárius bíb. joghatóságát a külső fórumon a minimumra csökkentette, s létrehozta a teológus (csak jezsuita lehet!) és a kánonjogász hivatalát. XIV. Benedek 1744. IV. 13: átszervezte az ~ ügymenetét és hatáskörét, s ez néhány módosítással megmaradt Szt X. Piusig, aki az ~ illetékességét kizárólag a belső fórumra korlátozta. XV. Benedek 1917. III. 25: leválasztotta a →Szent Officiumról a búcsúkkal foglalkozó részleget, s az ~hoz kapcsolta. VI. Pál 1967. VIII. 15: az ~ joghatóságát a belső fórum ügyeire határozta meg akkor is, ha a dolog nem sztségi, s kiterjesztette mindarra, ami a búcsúkkal kapcsolatos, kivéve a dogmatikus kérdéseket. - A regens 2 hivatalnokkal naponta tárgyalja az ügyeket; az ~ prelátusai a bíb. főpenitenciárius elnökletével időnként üléseken tárgyalják meg a komolyabb megfontolást igénylő ügyeket. E.P.

AP 1988:1586. - Erdő 1991:234.