🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Apollónia
következő 🡲

Apollónia, Alexandriai, Szt (200 k.-Alexandria, 249): szűz, vértanú. - A vtságát leíró Dionüsziosz pp-től tudjuk, hogy nem volt már fiatal, amikor megölték. Még Decius üldözése előtt, 249: Alexandriában a pogányok föllázadtak a ker-ek ellen és javaikat pusztították, őket magukat kínozták és gyilkolták. Vsz. az idős ~ feddhetetlen, jótékony és térítő hatású élete bőszítette fel ellene a pogányokat, akik arra akarták kényszeríteni, hogy ocsmány szavaikat ismételje. Máglyát raktak és megfenyegették, hogy tűzbe vetik, ha nem gyalázza hitét. ~ egy percnyi gondolkodási időt kért, és mikor kínzói kiengedték a kezükből, a máglyára vetette magát, ahol elégett. Tettét nem öngyilkosságnak, hanem hősi cselekedetnek minősítette mindenki. Szt Ágoston példát lát benne arra a hősiességre, mely inkább a halált választja, mint hogy bűnt kövessen el (De civitate Dei 1,26). -~ a fogfájósok és fogorvosok védősztje, mert kínvallatásakor a poroszló úgy arcul ütötte, hogy minden foga kitört. - Ikgr. Ábrázolása a 14. sz: kezdődött és széles körben elterjedt egészen a 18. sz-ig. Képein előkelő leányzóként ábrázolják, aki kezében foghúzó fogót tart. - Hazai tiszt. nyilván a Legenda Aurea hatására 14. sz. misekv-einkben és freskóinkon tűnt föl először. Falképeit őrzi Zseliz (1388 k.), Nógrádsáp (14. sz.) és Velemér (töredék, 14. sz. vége). Látható Alsóbajom (1490), Bártfa (1485, 1500), Csíkcsatószeg (1530), Héthárs (1530), Jánosrét (1470), Kassa (1474), Késmárk (1450), Kisszeben (1510), Leibnic (1521), Ludródfalva (1510), Malompatak (1515), Nagyjeszen, Nagylomnic (1495), Segesd (1520), Szepeshely (1520) gótikus szárnyas oltárain, a nagyváradi pálosok (1410), Vác (1474), Eger (1482) neki sztelt oltárain. 2 faszobra (1390, ~-oltár, 1510) is látható a bártfai Szt Egyed tp-ban. - A Nádor-kódex 1508: ajánlja, hogy „Szolgáljonk Szt Apalin asszonynak, hogy ő érdemének miatta fogséréstől, főséréstől megszabadoljonk”. A hercegszántói sokác assz-ok máig sem dolgoznak ~ ünnepén. Székesfehérvár, Bátya, Tápé, Jászladány, Dány és bizonyára még más helységek idősebb nemzedékei manapság is mindennap elmondanak egy Miatyánkot ~ tiszt-ére. Jámbor mohácsi sokác assz-ok megböjtölik ~ napját, hogy ne fájjon a foguk. Fogfájás esetén a horvátok és dalmátok is hozzá folyamodnak enyhülésért. Eszterházy Pál Kismarton határában Vilgefortis és ~ tiszt. 1711: kpnát emeltetett, 1800: Fertőboz útszéli szobrot állított, hasonlóan Kisnyárád is. Győrsövényháza (1750), Osli (19. sz.) mellékoltárán is látható ~ alakja. Falusi tp-ainkban itt-ott provinciális ízű barokk képeivel is találkozunk; ilyen a miskolci múz. ~-képe is, amelyet nyilván fogadalomból ajánlottak föl. ~ napjához kapcsolódott az egri fertálymesterség eskütétele. - Ü.: febr. 9. - Attrib-ai: kv., pálma és vt-korona, máglya, kezében rendszerint harapófogót tart egy foggal. 88

Schütz I:157. - BS I:258. - Bálint I:216. - Sachs 1980:43. - SzÉ 1988:84.