🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Angelinium Leánynevelő Intézet
következő 🡲

Angelinium Leánynevelő Intézet, Kassa, 1699-1945: az →orsolyiták leánynevelő intézete. - Leány el. népisk-val nyílt meg, melyhez 1860: tanítónőképzőt csatoltak. Ez 1868: 3, 1888: 4 évfolyamos lett. 1900: polg isk-t, 1905: a város szélén, új épületben női gazd. tanint-et, keresk. szaktanfolyamot és f. leányisk-t nyitottak. Az utóbbiból 1915: gimn. lett. 1920: csak az el., a polg. és a keresk. isk-ban tanítottak tovább, mert a csehszl. hatóságok ezekben engedélyezték a m. nyelvű okt-t. 1937: épületüket visszakapták, s szl. nyelvű leánygimn-ot és tanítónőképzőt nyitottak. 1938. XI: az I. →bécsi döntés u. az int. m-ul oktatott 1945-ig. M.I.