Magyar Katolikus Lexikon > A > Angéla


Angéla, Folignói, B. (Foligno, Umbria, 1248.-Foligno, 1309. jan. 4.): ferences harmadrendi nővér. - Családos asszony volt, amikor 1285: egy látomásban Szt Ferenc ált. gyónásra buzdította, hogy megszabaduljon aggályaitól. Gyónása a megtérését jelentette. Hamarosan elveszítette férjét és gyermekeit. Minden vagyonát szétosztotta a szegények között, és belépett a ferences harmadr. nővérek közé. 1291: tett fog-at, s elzarándokolt Assisibe. Az úton és Assisiben rendkívüli tapasztalatai voltak a Szentháromság jelenlétéről. Misztikus élményeit gyóntatója, Fra Arnaldo foglalta írásba és terjesztette elő kivizsgálásra. 8 minorita teol. hagyta jóvá tanítását. Ezután misztikus élményei ritkábbak lettek, de Szt Ferenc ígérete szerint lelki család kezdett köréje gyűlni. Épültek példáján, hallgatták tanítását és kérték a tanácsát. Tanítványai közé tartozott Ubertino da Casale. - A teol-ok körében olyan nagy volt ~ tiszt-e, hogy „magistra theologorum” ('a teológusok mestere') c-mel tisztelték meg. Folignóban önfeláldozóan ápolta a betegeket, a leprásokat is. Jelentősége olyan a ferences harmadr-ben, mint Sziénai Szt →Kataliné a domonkos harmadr. nővérek között. Folignóban és a ferences r-ben B-ként tisztelik. - Ü: jan. 4. - Attrib-a: (kísértései miatt) az ördög. **

Jörgensen, Johannes: A lelki élet magaslatain. (2. r. ~ élete). Ford. Székely László. Pápa, 1938. - BS I:1185.

új, olvasni

Angéla, Keresztről nevezett, Szt, Maria de los Ángeles Guerrero González (Sevilla, Spo., 1846. jan. 30.-Sevilla, 1932. márc. 2.): rendalapító. - Mélyen vallásos szülei 14 gyermeket neveltek. ~ korán dolgozni kezdett egy cipészüzletben, ahol társaival munka közben a rózsafüzért imádkozták és a Szentek életéből olvastak föl. 1865: Santa Cruzban felvételét kérte a sarutlan kármelitákhoz, de betegsége miatt elutasították. Bár egészsége nem javult, 1868: a Szeretet Nővérei fölvették Sevillában, de a noviciátust sem tudta befejezni, hazatért a cipészüzletbe. 1871. XI. 1: magánfogadalmat tett az evangéliumi tanácsok szerinti életre. 1873: egy látomásában Jézus keresztjével szemközt egy üres kereszt várt rá, hogy fölszállván „szegény legyen a szegényekkel, és vigye őket Krisztushoz”. 1875. VIII. 2: hárman csatlakoztak ~hoz. A Keresztről nev. Nővérek Társasága Sevillában bérelt egy szobát, onnan látogatták a szegényeket és betegeket. ~ életében további 25 közösség jött létre. - II. János Pál p. 1982. XI. 5: b-gá, 2003. V. 4: sztté avatta ~t. **

Angéla, Merici, Szt (Desenzano, a Garda-tó mellett, 1470 v. 1474. márc. 21.-Brescia, 1540. jan. 27.): az orsolyita rend alapítója. - 15 é. korában árván maradt és 5 é. Salóban a nagybátyja nevelte, majd belépett a ferences harmadr-be. 20 évesen visszatért Desenzanóba. 1497-98: egy látomás indította arra, hogy a rászoruló gyermekek nevelésével, gondozásával foglalkozzon. 1516: Bresciában folytatta nevelő-betegápoló munkáját. 1524: a Sztföldre indult. Kréta szg-én megvakult, de nem fordult vissza, hanem vakon célhoz jutva végigsírta a szt helyeket. Hazatértében uo., ahol megvakult, visszanyerte szeme világát. 1525: a sztévben Rómába zarándokolt. VII. Kelemen p. marasztalta Rómában, de ~ hazatért. 1533: maga köré gyűjtött 12 leányt, és tanítani kezdte őket a Krisztusnak és a gyermekek gondozásának sztelt életre. 28 tanítványa 1535.XI.25: fog-mal kötelezte magát az általa képviselt életformára. Alapítását ~ azért helyezte Szt Orsolya védelme alá, mert több látomásában Orsolya buzdította az alapításra. 1537: a kápt-on ~t élethosszig fnőnek választották. Bresciában temették el. - Sztté avatását Borromei Szt Károly indította meg. XIII. Kelemen 1768: b-gá, VII. Pius 1807: sztté avatta. A gyermekek védősztje. Ü: jan. 27. - Attrib-a: palást. **

Merici Szt Angela, a r-alapító 1474-1540. Innsbruck, 1907. - Undsed, Sigrid: Merici Szt A. Ford. Aradi Zsolt. Bp., 1934. - Magasi Franciska M.: Tükörképek Szt A. életéből. Uo., 1935. - Szt A-nak, az Orsolya-r. alapítónőjének élete. Az Orsolya-r. 400 é. fennállása emlékére. Nagyvárad, 1936. - BS I:1191. - SzÉ 1984:63.