🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Andrássy
következő 🡲

Andrássy Antal, csíkszentkirályi, krasznahorkai br., SJ (Románfalva, Nyitra vm., 1742. okt. 28.-Rozsnyó, 1799. nov. 19.): megyéspüspök. - A gimn-ot Nyitrán és Kassán végezte. 1760. XI. 19: Bécsben lépett a r-be, itt tanult, s 1772. VIII. 20: szent. pappá. A JT föloszlatása, 1773 u. a krasznahorkai várba vonult vissza. 1776: rozsnyói knk., 1777: nagyprép. 1780.VI.25: kinev., IX. 18: megerősített, XII. 17: fszt. rozsnyói mpp. Batthyány József prím-sal együtt védelmezte az egyh. jogait II. Józseffel szemben. 1794: tiltakozott a világi törv-szék házasságbontó joghatósága ellen, ezért 2 é. zaklatás és kir. megrovás után javadalmát lefoglalták. Az egyhm-t haláláig a rozsnyói ferences ktorból kormányozta. - M: Appendix subnexa censurae... de transite ex religione romano-catholica ad evangelicam. Buda, 1790. - Epistola pastoralis ad clerum suum de necessitate unius salvificae catholicae fidei. H.é.n. - A rozsnyói szék 1800-01: üres, utóda 1801. XII: Szányi Ferenc. 88

Gams 1873:377. (3., †nov.15!) - Szinnyei I:163. - Pallas I:1610. - Schem. Rosn. 1901:14. (3.) - Ritzler-Sefrin VI:352. (XII.23: Rozsnyón sztelték pp-ké) - Sommervogel I:333; VIII:480. - Koch 1934:64. - LThK I:511.

Andrássy István, Andrási (Lövéte, Udvarhelyszék, 1802. nov. 25.-Gyulafehérvár, 1890. jan. 5.): kanonok. - A gimn-ot Udvarhelyt, a teol-t Gyulafehérvárt végezte. 1827. IX. 10: pappá szent., Marosváráshelyt kp., közben 1828: a Pázmáneumban képezte magát. 1832: Gyulafehérvárt hittanár. 1833: Oláhlápos plnosa. 1836: ismét Gyulafehérvárt hittanár és kvtáros. 1839-48: a Batthyáneum kvtárőre. 1848: Budán és Bécsben csillagászatot tanult. Hazatérve ismét hittanár. 1850-60: a Batthyány Int. ig-ja. 1851: csillagász-knk. - M: Keresztény tudomány. Kolozsvár, 1845. - Néhány szó egy fiatal barátomhoz. Gyulafehérvár, 1887. (Hargitai néven) 88

Közművelődés (Gyulafehérvár) 1890:2. sz.; 1906:2. sz. - M. Sion 1890:466. (†1803: pazmanita volt!) - Szinnyei I:168. - Gulyás 1939. I:570; 1956:517.

új

Andrássy Kálmán (*Tiszanána, Heves vm., 1882. jún. 14.): jogász. - Szegeden éretts. Kolozsvárott jogot végzett. 1904. VI. 19: az államvasutaknál Szegeden, majd Temesvárt és Miskolcon fogalmazó, 1926: üzletig-h. 1936: Bpen a MÁV pénzügyi főoszt-ára került. - Cikkei: 1911-18: Temesvári Újság, 1922-25: miskolci Kath. Tudósító. 1920-22: a szegedi Kath. Ébredés alapítója. - M: Az élet glóriás művészetéről. Szentéletrajzok. Írta Kempf Konstantin. Ford. Bp., 1925. (A Szív kvtára 1.) - Az Alföld hitéletének előmozdítása. Miskolc, 1925. 88

Gulyás I:572.


Andrássy Kálmán (*Tiszanána, Heves vm., 1882. jún. 14.): jogász. – Szegeden éretts. Kolozsvárott jogot végzett. 1904. VI. 19: az államvasutaknál Szegeden, majd Temesvárt és Miskolcon fogalmazó, 1926: üzletig-h. 1936: Bpen a MÁV pénzügyi főoszt-ára került. – Cikkei: 1911–18: Temesvári Újság, 1922–25: miskolci Kath. Tudósító. 1920–22: a szegedi Kath. Ébredés alapítója. – M: Az élet glóriás művészetéről. Szentéletrajzok. Írta Kempf Konstantin. Ford. Bp., 1925. (A Szív kvtára 1.) – Az Alföld hitéletének előmozdítása. Miskolc, 1925. 88

Gulyás I:572.