Magyar Katolikus Lexikon > A > Andrási


Andrási Rafael Pál, Andrássy, OFM (Csíksomlyó, 1815. aug. 8.-Kolozsvár, 1893. febr. 18.): házfőnök. - 1833. IX. 27: lépett a r-be, 1840. VI. 28: pappá szent. 1846-47: a tartfőn. titkára, 1844-50: marosvásárhelyi házfőn. Részt vett a Habsburg uralom elleni székelyföldi szervezkedésben, Veress Ignácnak, a csíkszéki „hét” vezetőjének egyik összekötője. 1852. I. 24: letartóztatták, Nagyszebenben 27, Gyulafehérvárt 8 hónapig volt vizsgálati fogságban. 1853. X: halálra, majd 15 évi várfogságra ítélték; Josefstadtban raboskodott. 1858-69: mócsi plnos, 1870-71: kolozsvári házfőn., 1872-89: Jósika Samu br. kancellár udvari papja. 88

György 1930:471. (24.) - Lukács 1955:432. (s.v. Andrássy Rafael) - A föld megőszült I:702; II:482. (s.v. Andrássy Rafael)

Andrási Rafael Péter, Andrásy, OFM (Kászonjakabfalva, Csík szék, 1757.-Csíksomlyó, 1833. jún. 22.): tartományfőnök. - Kolozsvárt tanult, 1776. VIII. 2: lépett a r-be, 1783. IX. 8: pappá szent. A kolozsvári egy-en tanult; 1807-14: definitor, 1807-16: kolozsvári házfőn., 1814-16: custos, 1817: marosvásárhelyi házfőn., 1819-23: az erdélyi r. tartfőn-e, 1823-32: custos, 1824-31: csíksomlyói házfőn. A csíksomlyói szem. II. József 1785. VIII. 4-i rendeletére elárverezett épületét az uralkodó halála után ~ szerezte vissza a r-nek. A csíksomlyói tp. kriptájában nyugszik. - Kiadta a Kájoni énekeskv-et: A ker. katholikusoknak egyh. énekeskv-e. Toldaléka: Kat. kántorok ceremóniás kv-e sok jobbításokkal új rendbe szedettetvén. Csíksomlyó, 1806. 88

Szinnyei I:173. (s.v. Andrásy Rafael) - György 1930:469. (18.) Kép.