🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Andrásfalvy
következő 🡲

Andrásfalvy Bertalan (Sopron, 1931. nov. 17.-): egyetemi tanár, miniszter. - A gimn-ot a soproni bencéseknél, 1947-49: a budai ciszt-nél végezte, 1950: a →József Attila gimnáziumban éretts. A pesti bölcsészkaron román-m. nyelv és irod-at, mellette népr-muzeológiát hallgatott. 1955: népr-muzeológus diplomát szerzett. 1954: a bpi Népr. Múz. gyakornoka, 1955.VII: a szekszárdi múz-ban muzeológus, a népi gazdálkodás és életforma tört. kérdéseit kutatta. - 1960.XI: Pécsett a Dunántúli Tud. Int. munkatársa. 1964-66: levelezőként elvégezte a kecskeméti szőlő- és gyümölcstermesztési főisk-t. 1976: a Baranya m. levtár, 1977: a pécsi Janus Pannonius Múz. népr. osztályának vez-je. 1972-től a pécsi egy-en népr-ot adott elő, 1989: docens, megalakította a népr. tanszéket. - 1951 óta rendszeres gyűjtője a m. zene-, tánc- és mesekincsnek, 1985: dolgozott a MTA Népr. Kutatócsop-jában. - 1990 tavaszán a pécsi I. választóker. MDF-es ogy. képviselője; V. 23-1993. II. 22: a Magyar Közt. művelődési és közokt. min-e. Az ogy. kulturális biz-ának és az MDF-frakciónak vezetőségi tagja. - 1963: egy. dr., 1971: kandidátus, 1990: a tud-ok dr-a. 1954: a M. Népr. Társ. tagja, a 70-es években főtitk-a, 1991: elnöke. - 1980: megkapta a Svéd Kir. Akad. Ericsson-díját; 1983: a Györffy István-emlékérmet; 1991: 1956-os Emlékérmet kapott. Tagja a Bencés Diákszöv-nek, 1988: a Finn Irod. Társaságnak. 1992: a Finn Oroszlán Lovagrend nagykeresztjével tüntették ki, a tokiói Soka egy. tb. tagja. - Mint a m. népismeret elkötelezett kutatója a népi műveltség és műv. egészével foglalkozott (életforma, költ., zene, tánc, társad. és hit); vallja, hogy ezeknek az értékeknek nagy szerepe van a jövő műveltségének alakításában. Mint politikus vallja, hogy tört-e során a magyarság a ker. eu. kultúra egyik legfontosabb és sajátos megfogalmazója, értékeinek védője és megőrzője volt (eu. összehasonlításban az egyik legtoleránsabb, vagyis keresztény formában), és ezt a szerepet kell újra fölvállalnia megmaradásáért is. - Cikkei (mintegy 150) 1954-től a Népr. Értes-ben, a Népr. Közlem-ben, az Etnographiában, az Acta Etnographicában és más irod-műv-közművelődési folyóir-okban jelentek meg. - M: Az északmecseki bányavidék regionális vizsgálata. Babics Andrással. Pécs, 1972. - A Sárköz ősi ártéri gazdálkodása. Bp., 1973. (Vízügyi tört. füz. 6.) - Duna mente népének ártéri gazdálkodása Tolna és Baranya m-ben. Szekszárd, 1975. (Tanulm-ok Tolna m. tört-éből 7.) - Perspectives on ethnicity. (Contrasting Value Orientation of Peasant Communities and its Persistence into Modernization) Hague-Paris, 1978. - Komló monográfiája. Komló, 1978. - Sásd. Füzes Miklóssal. Sásd, 1978. - Bibó Emlékkv. Társszerz. Bp., 1980. - M. népismeret. Néprajztörténészeknek. Bp., 1990. s.k.