🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > András, III.
következő 🡲

András, III., Endre, Velencei (1265 k.-Buda, 1301. jan. 14.): magyar király (1290. VIII. 23-1301. I. 14.). - István hg. és Thomasina Morosini (Katalin) fia, az utolsó Árpád-házi kir. Velencében nevelkedett, ahol anyai ősei, a Marosiniak patríciusok voltak. Apja, aki II. András kir. utószülött fia volt, soha nem látta Mo-ot. Mint trónkövetelő már IV. László életében megjelent D-Mo-on, Albert osztr. hg. azonban elfogatta és Bécsben őriztette mint a m. trón várományosát. Amikor IV. Lászlót a kunok 1290. VI: megölték, a m. rendek mint az Árpád-ház egyetlen élő ffi tagját kir-lyá választották ~t, akit szerz. ruhában szöktettek meg bécsi fogságából, és Budán VII. 23: Szent István koronájával kir-lyá koronázták. Uralkodását nehézzé tette, hogy IV. Béla leányági ivadékai: Mária nápolyi-szicíliai kir-né és az Anjou-ház VIII. Bonifác p-t is befolyásolva igényelték a m. trónt. Vérségi leszármazása jogán azonban mégis fönntarthatta uralmát abban a nehéz időszakban, amikor az oligarchák egész országrészeket tartottak már birtokukban. 1291. VII: sikeres hadjárattal visszaszerezte Albert osztr. hg-től az általa eltulajdonított Ny-i m. ter-eket. Alberttel 1291. VIII. 26: Hainburgban békét kötött, sőt segédcsapataival a ném. kir. trón elnyerésében is támogatta (göttheimi csata). Első felesége, Fennena (†1295) lengy. hgnő halála után Albert leányát, Ágnest vette nőül. Alattvalói közül a papság és a köznemesség volt igazán a híve, az oligarchák ideig-óráig inkább csak eltűrték uralmát. Nagy támasza anyja volt, akit 1300 végén megmérgeztek. A források - bizonytalan hitellel - úgy tudják, hogy ő maga is mérgezés áldozata lett. A budai várban, a ferencesek ktorában (ez a későbbi Várszínház épületének őse) temették el. Ellenkirálya 1292-95: Martell Károly. Utóda 1301. VII. 27: Vencel. D.D.

Fejér György: A Croyi nemzetségnek III. A. királyunk Felicitas nevű fiától származtatása historiai gyom. Buda, 1848. - Várady Gusztáv: Az utolsó Árpád. Tört. dráma. Pest, 1862. - Iglódy Kálmán: Az utolsó Árpád. Tört. rajz. Uo., 1869. - Nagy Iván: Az utolsó Árpádházi kir. trónra lépte. Bp., 1876. - Kerékgyártó 1882:XVI. - Századok 1884:97. (Szabó Károly: IlI. Endre fogsága 1292-ben). - Schwarcz Gyula: A kir. tanácsosainak felelőssége Aragóniában és Mo-on III. A. óta. Uo., 1889. - Pallas I:608. - Pauler II:623. - R. Kiss István: III. Endre kir. 1298/99. é. törv-e. Bp., 1918. - S. Bokor Malvin: Az utolsó Árpád. Reg-es életr. Uo., 1931. - MÉL I:32. - Dümmerth 1977:492. - Kristó-Makk 1988:298.