🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Anasztasziosz, I.
következő 🡲

Anasztasziosz, I., Flavius Anastasius (Dürrachium, Epirus, 431.-Konstantinápoly, 518. júl. 9/10. éjjel): keletrómai császár (ur. 491-518). - Hivatalnoki múlttal 60 évesen került a trónra. Eutükhész tanítványaként kapcsolatban állt a →monofizitákkal. 490 táján fölmerült a lehetőség, hogy antiochiai pátr-vá válasszák. 491. IV: Zénón cs. váratlan halálakor nem annak fivérét, az iszauriai testőrség által is támogatott Longinoszt, hanem ~t, az özv. csné, Ariadné választottját kiáltotta cs-rá a szenátus. A Hagia Sophia szegyh-ban Euphemiosz pátr. koronázta meg. A koronázás előtt eretnekgyanús múltja miatt írásban hitvallást kellett tennie, hogy tiszteletben fogja tartani a kalkedoni zsin. kánonjait. Ettől kezdve lett a bizánci császár koronázási szert-ának része a hitvallás. - 491-498: föllépett a vele ellenséges iszauriai gárdával szemben, majd sorra elfojtotta a Kisázsiába visszatelepítettek fölkeléseit. A vörösök cirkuszi pártjának híveként kihívta maga ellen a többi pártok elégedetlenségét, de a hippodromban kirobbant zavargásokat kegyetlenkedés nélkül fojtotta el. Merészen intézte a birod. ügyeit, eredményes volt pénzügyi pol-ja. Nagy hadi kiadásai ellenére könnyített az adóterheken és teli kincstárat hagyott utódaira. Reformokat vezetett be az igazságszolgáltatásban, a hadsereg szervezetében, jelentős közmunkákat szervezett és fizetett. - Külpolitikájában az adott helyzet megőrzésére törekedett. K-en átmeneti kudarcok (502/506) után I. Kavadh perzsa kir-lyal szemben megszilárdította a határokat. A Balkánon a 493, 499, 502: történt bolg. támadások miatt kellett kiépítenie a főv-t a Márvány tengertől a Fekete tengerig védő, kb. 45 km-es „hosszú falak”-at. Itáliában 505-től a keleti gótok terjeszkedésének megakadályozására a frankokkal és a burgondokkal szövetkezett. - Első éveiben még a hittani ellentétek föloldására törekedett. 496: száműzte Euphemiosz pártr-t, s Makedoniosz, az új pátr. egyszerre fogadta el Kalkedont és a →Henotikont. Később azonban ~ egyre inkább a monofizitákat támogatta. 511: száműzte Makedonioszt, 512: Severust ültette a száműzött Flavianus antiochiai pátr. helyébe. 514: a türoszi zsin. formálisan is elítélte Kalkedont. ~ üldözte a kalkedoni hitet valló papokat és szerzeteseket, s az 512/13, 515, 517: védelmükre kitört zendüléseket elfojtotta. Ezzel az egyhpol-val hozzájárult a birod. egységének fölbomlásához. O.T.

Fliche-Martin IV:299. - Stein II:77. - Ostrogorsky 1963:54. - Jarry 1968:270. - Bréhier 1969:25. - Cameron 1976:130.