🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Almakerék
következő 🡲

Almakerék, Mallenkrag, v. Nagy-Küküllő vm. (Mălîncrav, Ro.): plébánia a v. gyulafehérvári egyhm. erzsébetvárosi főesp. ker-ében. - A kk-ban alapított pléb. a reformáció idején megszűnt. 1809: alapították újra. Tp-át Nagyboldogasszony tiszt-ére sztelték, híresek kk. falfestményei. Anyakönyvei 1744-től. Anyanyelve m., ném. Filiái 1917: Apaújfalú, Földszín, Jakabfalva, Keresd, Prépostfalva, Rudály, Szászszentlászló. **

Schem. Trans. 1913:102. - Léstyán 2000. II:259.


Almakerék, Malmkrog, Mallenkrag, v. Nagy-Küküllő vm. (Mălîncrav, Ro.): plébánia a v. gyulafehérvári egyhm. erzsébetvárosi főesp. ker-ében. – 1305: már létezett, 1309: plnosa Herricus, a keresdi kápt. tagja. Tp-át a 14. sz: Nagyboldogasszony tiszt-ére sztelték, gazdagon díszítették kőfaragásokkal. Lakói a hitújításkor prot-ok lettek. A pléb-t 1809: alapították újra. Akv. 1744-től. Anyanyelve m., ném. – A tp. oldalhajói a Ny-i torony mellett kissé magasabbak, dongaboltozatosak. A szentélyben gótikus bordás boltozat. A 14. sz. közepétől készült freskói a legnagyobb fennmaradt, összefüggő képprogram Erdélyben: a teremtés, Jézus gyermekség- és szenvedéstört-e, föltámadása utáni megjelenései és Mária-életének jelenetei. A szentélyt 1375–1405: festették ki, részben freskó, részben secco technikával. 1882: részben lemeszelték őket, de 1913–14: visszaállították az eredeti állapotot. A képek témái: angyali üdvözlet, Jézus születése, Jézus bemutatása a tp-ban, királyok imádása, lábmosás, Utolsó vacsora, Getszemáni, Jézus elfogatása, Jézus Kaifás előtt, Töviskoronázás és megostorozás, kereszthordozás, keresztrefeszítés, Júdás a főpapok előtt, Jézus a nyitott sírnál, mennybemenetel és sztek. – A tp. Ny-i kapuja a 15. sz. elején készülhetett. – A Szt Vér-kpna 1424: búcsú-kiváltságot kapott. Gótikus szárnyasoltára (középképén Mária a Gyermekkel, Szt Katalin, Borbála, Ágnes (?) és Margit; szárnyain angyali üdvözlet, Mária és Erzsébet találkozása, Jézus születése, körülmetélése, bemutatása a tp-ban, Háromkirályok imádása, Mária halála és mennybevitele, Szt Mihály, Szt György; predelláján a föltámadt Jézus korbáccsal és vesszőnyalábbal, Mária és János, s az Apafiak címere), 1495 k. készült. A szentélyben 16. sz. eleji késő gótikus stallum. A gótikus, vasfedélű keresztelőmedence fából készült. – A 15. sz: a tp-ot több bástyával megerősített körfallal vették körül. – Filiái 1917: Apaújfalú, Földszín, Jakabfalva, Keresd, Prépostfalva, Rudály, Szászszentlászló. – Az 1688: készült kriptában temették el Apafi Mihály fejed-et. **

Schem. Trans. 1913:102.