🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Alexiosz Komnénosz, I.
következő 🡲

Alexiosz Komnénosz, I. (Konstantinápoly, Bizánci birod., 1048 k.- Konstantinápoly, 1118): bizánci császár (ur. 1081-1118). - Kisázsiai katonai arisztokrata családból származott, apja Jóannész Komnénosz, kinek testvérét, I. Iszaak Komnénoszt cs-rá választották. Anyja, Anna Dalasszéna 1067-től özvegyen nevelte 8 gyermekét, köztük ~ a 3. fiú volt. VII. Mikhaél Dukasz (1071-78) idejében ~ katonai karriert futott be, s feleségül vette a cs. családból való Irénét. Mint kiváló hadvezér és jó politikus maga mellé tudta állítani a hadsereget és a főv. népét. Amikor 1081. II-III: föllázadt a trónbitorlókkal szemben tehetetlen III. Niképhorosz Botaneiatész (1078-81) ellen, meg tudta szerezni az ellenpárt, a Dukasz család és az egyház támogatását is. Miután a pátr. rábeszélte III. Niképhoroszt a lemondásra, 1081 húsvétján megkoronázta a 33 é. ~t. Kisázsiát ekkor a szeldzsuk törökök ellenőrizték, a D-itáliai normannok vezére, Robert Guiscard Ny-ról készült Bizáncra támadni, az Al-Duna síkságait lakó besenyők a bizánci Trákiában kalandoztak. A birod. közp. hatalma összeomlott, a pénz elértéktelenedett, a közép-bizánci gazd-társad. szerkezet szinte teljesen szétzilálódott. - ~ hatalommal és ügyes diplomáciával a nikaiai szultánt békekötésre késztette. Guiscard, miután D-Itáliában legyőzte a bizánciakat, 1081. V/VI: megszállta Kerküra (Korfu) szigetét, és megkezdte Dürrachium ostromát. ~ X: vereséget szenvedett, és a város 1081 elején elesett. De ~nak sikerült közben föllázítania Guiscard vazallusait, s IV. Henrik ném-róm. cs-t pénzzel arra ösztönözte, hogy támadja meg Itáliát és Rómát. VII. Gergely p. segélykérésére Guiscard visszatért Itáliába, s balkáni hadait a fia, Bohemond paracsnoksága alatt hagyta, aki 1082. V: Ioanninánál legyőzte ~t. A normann csapatok 1082-83: Epiruszban, majd Thesszáliában folytatták hadjáratukat, s ~ képtelen volt megállítani őket. Ekkor azonban ügyes taktikával a normann helyőrségeket a maga oldalára állította. Miután Bohemond visszatért Itáliába, a szövetséges velencei flotta visszafoglalta Dürrachiumot. 1084: Guiscard újabb balkáni hadjáratot indított, de 1085: Kerkürán meghalt.- ~nak kun segédcsapatokkal 1091: sikerült legyőznie a besenyőket, s ezzel a birod. eu. ter-ein a legsúlyosabb veszélyeket elhárította. - II. Orbán pápa, részben ~ segélykérésének eleget téve, 1095. XI: megindította az I. →keresztes háborút. 1096: a keresztes sereg, parasztok tömegei, Amiens-i →Péter vezetésével elérte Konstantinápolyt. Útközben többször összecsaptak azokkal a besenyő íjászokkal, akiket ~ a fosztogatások megakadályozására küldött. A keresztesek ~ tanácsa ellenére behatoltak belső török ter-ekre, ahol legtöbbjüket megölték. 1096 végén érkezett Konstantinápolyba a Ny-i lovagság színe-virága, köztük Bohemond. ~ ajándékokkal és ígérgetésekkel a legtöbb keresztes vezértől hűbéresküt vett arra, hogy minden korábban bizánci várost, amit elfoglalnak, visszaadnak neki. Egy vegyes keresztes-bizánci csapat visszafoglalta Nikaiát, majd a szíriai Antiochia ostromába fogott. Bohemond rávette a bizánci hadtestet, hogy hagyja el a kereszteseket, majd 1098. VI: bevette Antiochiát. A köv. 6 évben ~ elsősorban e várost próbálta visszaszerezni. Bohemond az ismétlődő bizánci támadások miatt Itáliába ment, s megszerezte a pápa támogatását ahhoz, hogy Bizánc ellen keresztes hadjáratot indítson. 1107. X: Bohemond partra szállt Epíruszban, megtámadta Dürrachiumot, ám ~ blokádja miatt 1108. IX: kénytelen volt föladni tervét; szerződésben elismerte Bizánc fennhatóságát Antiochia fölött és ~ vazallusa lett, aki 1112-16: a törökök ellen vezetett hadjáratokat. - ~ kiegyensúlyozott adóztatásra és a pénz értékállóságára törekedett, mert a zsoldosok és a külföldi uralkodók anyagi támogatása hatalmas összegeket emésztett föl. Engedélyezte a velenceiek és pízaiak kereskedését a birod-ban. Téríteni próbálta a →paulikiánusokat és harcolt a →bogumilok ellen. 1082: a filozófus Ioannész Italoszt újplatonikus nézeteinek visszavonására kényszerítette. - Uralkodása elején anyja osztozott vele a kormányzásban. A Dukasz, Palaiologosz, Angelosz és más arisztokrata családokat házasságkötésekkel kapcsolta a dinasztiához. Örököséül fiát, Ioannészt jelölte, aki „a legnagyobb Komnénosz” lett. O.T.

Chalandon 1900. - Buckler 1929. - Ostrogorsky 1963:279. - Leib I-III. 1967, 1976. - Bréhier 1969:232. - Makk 1989.