🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Ahikar bölcsessége
következő 🡲

Ahikar bölcsessége: szír legenda a →szír keresztény irodalom előtti időkből. – Ahikar Szanherib király minisztere volt. Szanherib kir. a pogányságból megtért az igaz Isten hitére, de korábbi bálványimádása büntetéseként utód nem adatott neki. Örökbe fogadta ezért unokaöccsét, Nádánt, átadta neki élettapasztalata összegezését, egy mondásgyűjteményt. Nádán méltatlan volt az utódlásra, Szanherib jó hírét is tönkretette, eltékozolta örökségét. Ahikar elvette az örökséget Nádántól, és Nádán fiatalabb testvérének, Nabuzaradannak adta. Nádán bosszúból Ahikar két levelét megmutatta Szanheribnek, melyeket a miniszter a perzsa kir-nak és a fáraónak írt. A levelek természetesen hamisítványok. Ahikart elítélték, de felesége megmentette és otthon rejtegette. Ezután ismét Nádán lett az örökös, de nem tudott uralkodni, a gyönge kormányzás a fáraó malmára hajtotta a vizet. Szanherib kir. megbánta Ahikar elítélését, és amikor megtudta, hogy él, előhozatta rejtekhelyéről és a fáraóhoz küldte. Ahikar küldetése sikerrel járt, visszatérése után azt kérte a királytól, szolgáltassa ki neki Nádánt. Ahikar fogságban tartotta ezután Nádánt, és míg Nádán meg nem halt, naponta példázatokat mondott neki a gonoszságról. – Ahikar legendája hatással volt →Tóbiás könyvére, a ker. korban átdolgozták, a kk-ban pedig egész Eu-ban elterjedt. Va.L.

Vanyó 2000:640.