🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Aggeus könyve
következő 🡲

Aggeus könyve, Ag: protokanonikus ószövetségi prófétai könyv, a 10. a →kispróféták sorában. A protestáns kánonban Haggeus próf. kv-e. - Vsz. egy nagyobb mű töredéke, →Aggeus nem sokkal az elbeszélt események, Kr. e. 520 után írta. - 5 pontosan datált próféciát tartalmaz. Az 1. Dárius kir. 2. esztendejében a 6. hónap elsején kelt: a babiloni fogságból visszatért zsidók hanyagságában látja vigasztalan helyzetük okát (1,1-11). 24-én →Zerubbábel és →Józsue főpap újra elindítják a Templom építését (1,12-15). - A 2. a 6. hónap 24-én: áldást ígér az építésnél dolgozóknak (1,15-19). - A 3. a 7. hónap 21-én: az épülő tp. szegényességén szomorkodókat a jövendő dicsőségével vigasztalja (2,1-9). - A 4. a 9. hónap 24-én: korholja a papokat és a népet az építés körül mutatott közönyéért (2,10-14), de a jövőben a föld bőséges áldását ígéri (2,15-19). - Az 5. a 9. hónap 24-én Zerubbábelnek dicsőséget ígér: az Úr pecsétgyűrűje lesz (2,20-23). **

BL:22.