Magyar Katolikus Lexikon > A > Agócsy


Agócsy László (Szeged, 1906. febr. 27.-Pécs, 1993. febr. 7.): zenetanár, kóruskarnagy. - 1927: a bpi Liszt F. Zeneműv. Főisk-n énektanítói, 1947: tanítóképző intézeti ének- és zenetanári okl-et szerzett. 1926-48: a pécsi Szt Ferenc plébtp. karnagy-kántora, 1929: megalapította és 30 é. vezette a →Pécsi Szeráfi Kórust. 1926-42: a pécsi polg. fiúisk., 1942-66: a Pécsi Városi Zenekonzervatórium, 1966-71: Liszt F. Zeneműv. Főisk. Zenetanári Int. pécsi tagozatának tanára. 1970-79: rendszeresen tartott módszertani kurzusokat ol. és sp. nyelvter-en. Szolfézspéldatárai a 70-es évekig zeneisk. tankönyvek, a →Kodály-módszer alapmunkái voltak. - Szerk: Bach. Szolmizáló olvasókv.; Szolfézspéldatár I-IV.; Szállj, szállj, énekszó. Egyneműkari gyűjt. **

Brockhaus 1983.I:23.