🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Admonti kódex
következő 🡲

Admonti kódex: Szt István törvényeinek a 12. sz-ból fönnmaradt kézirata, melynek alapján részletes és alapos szövegelemzéssel sikerült tisztázni Szt István, Szt László és Könyves Kálmán dekrétumainak eddig ismert legpontosabb szövegét és keletkezésük sorrendjét. Az admonti bencés ktor kvtárának 712. sz. kódexéből kiemelve, 1934: vásárolta meg az OSZK, ahol jelenlegi jelzete: Clmae 433. Cs.G.K.

Závodszky Levente: A Szt István, Szt László és Kálmán korabeli törv-ek. Bp., 1904. - I. Szt István törv-einek XII. sz. kézirata, az admonti kódex. Facsimile kiad., bev. Bartoniek Emma. Bp., 1935.