🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Acház
következő 🡲

Acház, Áház (héb. Joacház, 'Jahve megragadta' rövidített változata): Júda királya (ur. Kr. e. 736-716). - Szíria és Izr. szövetségre lépve sokat szorongatta ~t, amiért Asszíria-ellenes törekvéseikben nem támogatta őket. Izr. megtámadta és legyőzte ~t, aki visszahúzódott Jeruzsálembe. Ellenségei már arra gondoltak, hogy Tabeel fiát megteszik ellenkirálynak, amikor Izaiás ajkán elhangzott ~ felé az Emmánuel-jövendölés (Iz 7,10-16). Ennek ellenére ~ föláldozta („tűzbe küldte”) a fiát Molochnak (2Kir 16,3), és a Templom aranyán és ezüstjén megszerezte Tiglat-Pilleszert szövetségesül (16,6 skk.). Ez Kr. e. 732: meghódoltatta ugyan Damaszkuszt, de ~ is kénytelen volt keresni a kegyeit (16,10). Alkalmazkodott Asszíriához: fölkarolta a →magaslati kultuszt, a bálványimádást, az égőáldozat bronzoltárát elmozdította helyéről és damaszkuszi mintára új oltárt építtetett, s ezen maga is mutatott be áldozatot (2Kir 16,10-16). Jeruzsálemben bezáratta Jahve templomát (2Krón 28,24), ezért nem atyái mellé (2Kir 16,20), hanem a városban temették el. **

BL:13.