🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > átmeneti járadék
következő 🡲

átmeneti járadék: a →szociális védelem fajtája. – ~ra az a személy jogosult, akinek legalább 40 %-os mértékű egészségkárosodása a kereső tevékenység folytatásának időtartama alatt (ideértve a kereső tevékenység megszűnését követően folyósított táppénz, baleseti táppénz és a Foglalkoztatási törvény szerinti pénzbeli ellátás időtartamát is) keletkezett, és ezzel összefüggésben a jelenlegi vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra →rehabilitáció nélkül nem alkalmas, és 1) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül eléri; 2) rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel; 3) saját jogú nyugellátásra nem jogosult; 4) nem részesül rendszeres pénzellátásban, kereset-kiegészítésben, átmeneti kereset-kiegészítésben, jövedelem-kiegészítésben, átmeneti jövedelem-kiegészítésben, rendszeres szociális járadékban, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában; 5) kereső tevékenységet nem folytat, vagy az ~ra való igény benyújtását megelőző négy naptári hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga nem haladja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének 80 %-át. V.G.

387/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet