🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > áthelyezés
következő 🡲

áthelyezés (lat. translatio): egyházi tisztségviselő egyik hivatalból a másikba irányítása. - Két cselekményt foglal magában: egy hivatal elvételét és egy másik hivatal ezzel egyidejű átadását. Ezért ~t csakis az végezhet, akinek joga van mindkét hivatal betöltésére (190.k. 1.§). Az ~t írásban kell közölni (190.k. 3.§). - ~kor az előbbi hivatal csak akkor ürül meg, amikor volt viselője új hivatalát birtokba veszi, hacsak a jog v. az illetékes hatóság másként nem rendelkezik (191.k. 1.§). Az előző hivatallal járó díjazásban az áthelyezett mindaddig részesül, amíg új hivatalát birtokba nem vette (191.k. 2.§). - Az ~ történhet a hivatalban lévő személy beleegyezésével. Ilyenkor bármilyen megfelelő okból sor kerülhet rá, és nincs szükség különleges eljárási módra sem. - Ha az ~ a hivatal viselőjének akarata ellenére történik, súlyos ok szükséges hozzá. Követni kell a jogban előírt eljárásmódot is, és mindig tiszteletben kell tartani az áthelyezendő személynek azt a jogát, hogy ellenérveit kifejtse (190.k. 2.§). A →plébános áthelyezésére a CIC külön szabályokat közöl. A büntetésből végzett ~re (1336.k. 1.§4) a büntetőeljárás szabályai (1717-1731.k.) irányadók. E.P.

Erdő 1991:149.