🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > árvaház
következő 🡲

árvaház: árva v. félárva gyermekek gondozását, oktatását, nevelését ellátó, általánosan képző, gyakorlatias szellemű intézmény. – A kk-ban leginkább a ktorokban nevelték csoportban az árvákat. Az újkori nevelők közül Halléban Francke, Neuhofban és Stanzban Pestalozzi végzett úttörő munkát. Mária Terézia (ur. 1740–80) idején hazánkban 6 ~at létesítettek. A 20. sz: a kat. főpapok óvodáskorú gyermekek részére szeretetházakat, külföldön járt nevelők ~akat hoztak létre. A mo-i ~ak nevelő munkájában figyelembe vették a külf. főképp svájci és ném. tapasztalatokat. A nép- és polg. isk. mellett az ~ak szünidei gyermektelepeket is fönntartottak (Bélatelep, Tahi stb.). 1919 után a hadi ~akat inkább a gyakorlati képzés jellemezte. Az ~akat 1945 után megszüntették, szerepüket nevelőotthonok és egyéb int-ek vették át. – Az ~ak 1948 előtt áll-i, felekezeti, ill. magánalapításúak voltak. A főv. legrégebbi ~a az 1843: alapított József Fiúárvaház, ill. 1861: a leányok Erzsébet ~a. A felekezetiek közül a legrégebbi az Orsz. Prot. ~ (a Prot. Orsz. Árvaegylet ~a 1859). Egyik ig-ja a szlöjd–oktatás érdemes terjesztője, Brocskó Lajos (1851–1932). Az első magánalapítványú intézmény a Mayer Ferenc (1886–1953) Fiú~a. Az egykori cs. és kir. tábornok, alapító emlékét az isk. előkertjében mellszobor őrzi. Jelentős ig-i Czike Imre, majd Mosonyi Ferenc (1906–1978). 1866–: M. Gazdasszonyok Orsz. Egylete Leány~a; 1869–: Pesti Izr. Nőegylet ~a; 1873–: Orsz. Kisdedóvó Egyesület ~a; 1884–1948?: Mo-i Tanítók ~a; 1889–1948?: Szt. Margit Leánynev. Int.; 1896–1948?: Iskolatestvérek Szt. József Fiúnev. Int-e és vidéki városok ~a Balatonfüred, Veszprém stb. ~ai. Ho. N.

A Mo-i Tanítók Árvaházi Egyes-ének első évkve. [Szerk.] dr. Kiss Áron. (Bp., 1890: Kiss Áron: Az ~i egyes. első 8 éve. – Szuppán Vilmos: Az első tanítói ~ belélete 1885/86–1889/90-ig) – Brocskó Lajos: A bpi prot. orsz. árvaegyes. és árvaházának tört. 1859–1895. Bp., 1896. – György Aladár: Emberbaráti tan- és nevelő-intézeteink. Uo., 1896. – Szőts András: Bp. szfőv. emberbaráti tan- és nevelő-int-einek ismertetése. Összeáll. Uo., 1899. – Gyermekvédő Intézet Mo-on. Bp.. 1899: 50. (Mayer Ferenc fiúárvaház Bpen) – Karsai Sándor: Mit tettünk az elhagyott gyermekek megmentése érdekében? Uo., 1905. – A bpi áll. gyermekmenhely által családokhoz gondozásba kihelyezett gyermekek közp. ellenőrzése. Uo., 1915. – József fiúárvaház. Árvák az árváknak. Uo., 1915.– Ped. Szemin. 1939/40: 4/5. sz. (Tőke Gyula: Az árvaházak) – Ped. lex. 1997. I: 10