🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > általános végrehajtási határozat
következő 🡲

általános végrehajtási határozat (lat. decretum generale executorium): nem önálló jogszabály, melyben az illetékes végrehajtói hatalommal rendelkező hatóság közelebbről meghatározza a törvény alkalmazásának módját, vagy a törvények megtartását sürgeti (31.k. 1.§). - Az ~ megnevezése és külső formája többféle lehet. A →római kúria hatóságainak egyes ált. normatív intézkedéseiről néha nem könnyű eldönteni, hogy törv. értékű →általános határozatról v. csak ~ról van-e szó. Különösen akkor fordul ez elő, ha a decretum megjelölést viselik. Az ~ok gyűjteménye a →direktórium. - Érvényessége: Az ~ok kihirdetésével és szünetelésével kapcsolatban a törv-re vonatkozó előírások (vö. 8.k.) az irányadók (31.k. 2.§). Az ~ok azokat kötelezik, akikre azok a törv-ek vonatkoznak, melyeknek alkalmazási módját meghatározzák v. megtartását sürgetik (32.k.). - Az ~ok nem módosítják a törv-eket, és érvénytelenek azon előírásaik, amelyek bármely hatályos törv-nyel ellenkeznek. Akkor vesztik el hatályukat, ha az illetékes hatóság kifejezetten v. bennfoglaltan visszavonja őket, ill. megszűnik az a törv., melynek végrehajtását szolgálták. Nem szűnnek meg viszont, ha kibocsátójuk jogkörét (pl. hivatalát) veszti, hacsak ennek ellenkezőjét kifejezetten el nem rendelték (33.k. 2.§).  E.P.

Erdő 1991:80.